Ke mana Filasuf Masya’iyyah Menggiring Kita : Percaya Tuhan Atau Percaya Islam?

Imam al-Ghazali berkata: “Maka wajib mengkafirkan mereka dan mengkafirkan puak mereka di kalangan ahli falsafah Muslim seperti Ibn Sina, al-Farabi dan lain-lain.” (Munqiz Mina al-Dhalal, Tahqiq Dr. Jamil Saliba dan Dr. Kamil Ayyad, 78-79, Dar al-Andalus Li at-Tibaah Wa an-Nasyr, Beirut).

Benarkah apa yang kita pelajari dan imani selama ini berupa sebuah dustur dari Ilahi?

Lalu apa yang kita telah diingtkan dalam kelas pengajian kita akan ketokohan para sarjana, menyebabkan kita terus menerus membulatkan mereka dalam sisi ulama mukmin; walhal para guru kita tidak pernah berniat begitu; sungguhpun mereka sebenarnya pun tidak tahu; bahawa banyak tokoh-tokoh cendiakawan itu sebenarnya bukan seorang ahlus sunnah!

Jabir Ibn Hayyan adalah seorang Syiah. Al Farabi yang mengagungkan Aristotal sehingga digelar Guru Ke 2. Dan Ibn Sina seorang Syiah yang kemudian tenggelam dalam Aristotalisme, mendapat jolokan Guru ke 3. Ini antara nama tokoh sains yang sebenarnya mereka mengalami kesilapan dalam aqidah. Paling penting untuk dibahas adalah Ibn Sina, ketimbang tokoh-tokoh lain kerana Ibn Sina lebih menyerlah dalam bidang sains keduniaan.

Imam Al Ghazali dalam kitab ‘al-Munqidh Min ad-Dhalal’ menjelaskan ada 3 kelompok ahli falsafah ketika itu iaitu:

Pertama: Ad-Dahriyyun (Materialist), iaitu golongan yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan Pencipta. Mereka berpendapat alam ini wujud dengan sendiri tanpa ada penciptanya.

Kedua : At-Tabieyyun (Naturalist), iaitu golongan yang menumpukan kajian kepada alam dan tabie. Mereka mengakui kewujudan Tuhan Pencipta, tetapi mengingkari adanya Hari Akhirat, syurga, neraka dan kiraan amal.

Ketiga : Al-Ilahiyyun (Theist), iaitu golongan terkemudian daripada kalangan ahli falsafah seperti Socrates (469-399 S.M), Plato (427-347 S.M) dan Aristotles (385-322 S.M).

Maka bagi Al Ghazali, golongan pertama dan kedua itu murni kafir kerana mereka langsung tidak mempercayai kekuasaan Ialhi. Dan yang ketiga adalah mereka tersesat kerana mereka hanya mampu membuktikan Allah itu ada tetapi tidak mampu menggapai syari’at-Nya.

Lalu Abu Hamid al Ghazali melihat bahawa Al Farabi dan Ibn Sina itu jatuh dalam kelompok ketiga, dan merupakan fotokopi kepada Aristotal, sehingga dia menyerang Ibn Sina dalam ‘Maqasid al-Falasifah’, dan diperkuatkan dalam ‘Tahafut al Falasifah’.

Abu Hamid Al Ghazali mengkritik hebat pemikiran Ibn Sina dalam Thahafut Al Falasifah (Kegoncangan Ahli Falsafah) tentang beberapa hal antaranya adalah keimanan Al Farabi dan Ibn Sina akan

– keabadian alam,
– kenabian,
– masalah emanasi – limpahan ilahi – .
– keilmuan tuhan
-mewakilkan matematik untuk menggambarkan ketuhanan, seperti yang dilakukan oleh Pythagoras.

Ini antara keyakinan beliau:

Tidaklah wajib segala yang maujud itu wujud dari wajib al wujud kerana Dia berkehendak, bukan mengikut kehendak. Dan tidaklah bersalahan wujud al wajib mewujudkan sesuatu kerna keagungan-nya. Ini dijelaskan dalam Himah Ilahiyah pada fasal “Tentang Adanya Susunan Aqal Dan Nafas Langit Dan Jirim Atasan”. Kemudian dia meneruskan paham “Matetamik Bisa Mengenalkan Allah” yang sebelum itu dicetuskan oleh Pyntogeras. Lalu beliua juga meyakini bahawa falsafat adalah jalan menuju kebenaran sehingga beliau meletakkan Al Qur’an setara dengan logika.

Imam Al Ghazali membahas 20 bab dalam kitab beliau akan kesalahan para filosof Masya’iyyah. Kemudian apabila Imam al Ghazali gagal untuk menghancurkan filasof-filasof ini lantaran Imam Al Ghazali juga mengalami keguncangan dari sisi lainnya; tampillan Syeikul Islam Ibn Taimiyyah menerangkan kesilapan keimanan para filasof dalam kitab-kitab beliau seperti Dar’u Ta‘arud Al-‘Aql wa Al-Naql (Mengelak Pertentangan Akal dan Naqal), Al-Radd ‘ala Al-Mantiqiyyin (Suatu Penolakan Terhadap Golongan ahli Mantiq), Naqd Al-Mantiq (Membatalkan Mantiq), Bughyat Al-Murtad (Kehendak Orang Yang Berkeinginan) Al- Nubuwwat (Kenabian), dan Risalah Al-Safadiyyah (Risalah Kepada Penduduk Safad). Begitu juga Ibn Khaldun menyerang falsafah Aristotal dalam kitab beliau Mukaddimah dan juga kitab-kitab yang lain.

Lalu aliran falsafah kecundang saat itu dan secara pelan-pelan ia malap sehingga hari ini.

Golongan Filasof Masya’iyyah memang bisa menetapkan wujud Allah, dengan kaedah matematik dan logik, yang sebelum itu lagi telah digunakan oleh kaum Ikhwan as Safwah. Tetapi mereka tidak bisa menetapkan Islam sebagai jalan kehidupan. Mereka terhenti sekadar bisa membuktikan Allah itu wujud, padahal untuk membukjtikan Allah tiada adalah sangat sukar.

Kerana itulah Imam Al Ghazali telah mengkafirkan Ibn Sina.Sebenarnya Ibn Sina adalah seorang penganut Batiniyah tetapi selalu berselindung dibalik jubah Syiah.


KALAU SEKADAR BISA MENETAPKAN ALLAH ITU ADA, APA GUNA MENGANUT ISLAM?

Lalu sekiranya dengan ilmu metafizik dan nombor yang dibangunkan oleh Plato dan kemudian diteruskan oleh Aristotal, kemudian oleh Ibn Sina, sekadar bisa untuk membuktikan Allah itu ada; justeru apa gunanya ilmu tersebut untuk menetapkan bahawa Islam adalah cara hidup yang sempurna?

Justeru bagaimana dengan nombor dan metafizik ini, boleh membawa seorang Kristian menjadi seorang Muslim?

Justeru, jelas kepada kita bahawa filsafat hanya bisa menggiring kita kepada pengakuan adanya Allah, namum ia tidak mampu langsung untuk menetapkan syariat Allah.

Seorang Nasrani yang mempelajari filsafat Aristotal atau Neo-Platonisme, tidak akan menjadi Muslim akhirnya. Dan selamanya! Kerna Filsafat gaya Ibn Sina tidak pernah mampu untuk membenarkan nubuwah Muhammad!

APA KATA ULAMA AHLUS SUNNAH KEPADA IBN SINA

Az Dzahabi

Imam Az Dzahabi berkata tentang dia di Siyaar A’alaam An-Nubalaa: “Dia punya sebuah buku berjudul Asy-Syifa ‘, mengandung di dalamnya hal-hal yang tidak mungkin untuk mentoleransi, dan Al Ghazali mengkafirkan dirinya dalam bukunya ‘Manqidh Min Ad-Dalaal’.

Imam ad Dzahabi juga berkata: “Dia adalah pemimpin dari para filasuf Islam, dan sejak kematian Al-Farabi, ada belum ada seperti dia, jadi al-hamdulillaah untuk Islaam dan Sunnah” [Siyaar A’alaam. An-Nubalaa]

Az Dzahabi juga berkata dalam buku lainnya: “Saya tidak tahu dia ada menulis apa-apa dari ilmu-ilmu Islaami, dan bahkan jika dia, hal itu tidak akan diperbolehkan untuk mengambil ilmu dari padanya, karena ia adalah sesat, ahli filasuf”. Dalam ‘Meezaanal-‘Itidaal’

Ibn Hajar Asqalani

“Para ulama’ semua sepakat bahwa Ibnu Sina mengatakan bahwa alam semesta abadi, dan bahwa tubuh tidak akan dibangkitkan secara fisik pada hari penghakiman. Ini juga telah mengatakan bahwa dia sering mengatakan bahwa Allah tidak memiliki pengetahuan yang spesifik (dari segala sesuatu yang terjadi), melainkan Dia menyadari apa yang terjadi dalam pengertian umum.

Dengan demikian, para ulama pada zamannya dan orang-orang setelah mereka, mereka para ulama yang arif dalam urusan fiqh dan usoolul-fiqh, telah secara tegas menyatakan dia dan al-Farabi adalah kafir, karena kepercayaan mereka mengenai hal ini karena mereka bertentangan dengan keyakinan kaum muslimin. [Lisaanal-Meezaan]

Ibn Qayyim

“Ibn Sina, saat ia menyatakan tentang dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia dan ayahnya berasal dari sekte Karaamitah yang tidak percaya pada awal penciptaan, kebangkitan, Sang Pencipta, maupun rasul. Golongan zindik ini menggunakan paham Syiah dan mengaku berasal dari garis keturunan keluarga Nabi sebagai suatu muslihat untuk menyembunyikan kekafiran mereka, sedangkan keluarga Nabi sama sekali tidak terkait dengan mereka pada garis keturunan, tindakan mereka dan kepercayaan mereka . Mereka gunakan untuk membunuh orang-orang alim dan kaum beriman, dan mereka akan meninggalkan orang-orang syirik dan kekufuran. Mereka tidak mempertimbangkan apa yang haram menjadi haram, atau apa yang halal menjadi halal. ” [Ighaathah Al-Lahfaan (2 / 266)]

Imam Siddeeq Hasan Khan al-Qannawjee

“Ibn Sina mengatakan dalam ‘al-Ishraat’, berdasarkan laporan dari para filsuf, bahwa Allah memiliki pengetahuan tentang urusan secara umum sahaja, tidak secara spesifik hal-hal yang terjadi, dan ini adalah jelas kufur yang tidak dapat dita’wil lagi. Ini adalah salah satu alasan mengapa kaum muslimin telah menganggap para filasuf menjadi kafir. Mereka memiliki banyak keyakinan yang batil, jadi jangan terpengaruh oleh idea-idea, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang mereka mendakwa memiliki, karena tidak ada satu dari mereka kecuali bahwa ia menentang kebenaran atau dia berada di ambang api. “[Abdjadal-Uloom, (1 / 23)]

IBN SINA SUDAH BERTAUBAT SAAT KEMATIAN

Ibn Katsir dalam Al Bidayah an Nihayah berkata:

“”Aku berkata: al Ghazali menukilkan kata-kata ibn Sina dalam” Makasidul filsafat ” dan kemudian disangkal perkataan itu di 20 tempat bukunya” Tahafut Al Falasifah “. Dia (Al Ghazali) menuduh dia (ibn Sina) kafir dalam 3 perkara. Mereka adalah berikut:
1) Alam adalah kekal abadi.
2) Kebangkitan jasad tidak akan terjadi.
3) Dan Allah tidak mempunyai ilmu pada bahagian terperinci.
Al Ghazali menuduh ibn Sina percaya karena 3 perkara ini. Dan dia menetapkan Ibn Sina sebagai ahli bid’ah atas perkara lain. Dan dilaporkan bahwa dia (ibn Sina) bertaubat atas kepercayaan sebelum kematiannya. Wa Allahu alam “.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s


%d bloggers like this: