Potensi Diri Melalui Rahsia Tarikh Lahir : Antara Taqdir Dan Upaya

Katakanlah (wahai Muhammad), tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang sudah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah jugalah hendaknya orang yang beriman bertawakal. (Surah at-Taubah, ayat 51)

Nabi saw bersabda: “Allah SWT berfirman ‘Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan fitrah lalu setan mengotorinya ..’.”

NOMBOR DAN MASA

Manusia – sebuah subjek kajian yang tidak hunjung habis diteliti. Ibarat Jurang Marina yang dalam; semakin diselam semakin sendat nafas ; kerna semakin banyak persoalan yang mula bermunculan seperti gelembung udara naik ke permukaan.

Lalu antara yang manusia suka adalah hal-hal yaang bisa menguntumkan sebuah senyum dibibir mereka; tentang hal-hal khayal! Kata-kata yang bisa memberi mereka angan-angan dan fantasi fatamorgana.Makanya mereka mula berfikir diluar batas ilmiyah dan tanpa sandaran. Mula menilik saat lahirnya setiap insan!

Padahal Islam dan logika sangat berseberang dari perkara tersebut.

Kelahiran manusia pada satu-satu masa itu telah ditentukan oleh Allah. Dan Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang tidak pernah melahirkan manusia pada hari yang mengurangkan potensi diri makhluknya. Khaliq telah memberi nyawa dan melahirkan kita sesuai pada qadar-Nya. Dan Qadarnya telah menetapkan bahawa manusia itu lahir pada fitrah!

Fitrah adalah sebuah ungkapan dari kalimat f-t-r yang bererti membuka atau menguak; begitu juga membawa makna keadaan suci dan kembali kepada asal. Maka Allah telah mengatakan bahawa setiap bayi itu lahirdalam keadaan suci dan bersih ibarat kain putih. Sehelain kainj yang punyai segala potensi untuk dihasilkan menjadi sebuah karya besar dan agung.Lalu bergantunglah kepada pengaruh yang bayi itu terima sehingga ada yang lahir menjadi manusia yang agung, ada yang menjadi bahalul dan ada yang menjadi biasa-biasa sahaja.

Ini kerana setiap hari dan saat adalah mulia pada pandangan Islam dan setiap hari itu semuanya tidak memberi apa-apa kelebihan; melainkan apa yang diterangkan oleh Allah, kerna Allah adalah pemilik MASA.

Sabda Rasul:

“Janganlah kamu mencela masa, karena Allah adalah masa!” [HR. Muslim dalam Shohih-nya (2246), dan Ahmad dalam Al-Musnad (9126)] – maknanya adalah Allah pemilik MASA.

“Allah Azza wa Jalla berfirman: ” Anak adam manyakiti-Ku; anak Adam berkata, “Wah, Celaka karena masa”. Janganlah seorang diantara kalian berkata, “Wah, Celaka karena masa”, karena Aku dalah masa, Aku membolak-balikkan malam dan siang”. [HR. Bukhariy dalam Shohih-nya (4826), Muslim dalam Shohih-nya (2246)].

Lalu, seandainya kita telah beriman bahawa MASA adalah miliknya Allah maka tidak wajar kita menyandarkan segala keburukan kepada masa.

Imam Al-Baghowiy-rahimahullah- berkata, “Sabda Nabi -Shollallahu ‘alaihi wasallam-, ” janganlah seseorang mangatakan : “Wah, celaka karena masa!”, maknanya bahwa diantara kebiasaan orang Arab adalah mencela masa, yaitu pada waktu kejadian-kejadian (musibah), karena menisbatkan musibah-musibah dan perkara-perkara yang tidak disukai kepada masa. Mereka biasa mengatakan (tentang orang yang tertimpa musibah), “Masa-masa sial telah menimpa mereka; mereka telah dibinasakan oleh masa”. Allah -Subhanahu wa -Ta’ala-’ telah menyebutkan tentang mereka di dalam kitab-Nya seraya berfirman,

“Mereka berkata, “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja; kita mati dan kita hidup. Tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa”. ((QS.Al-Jatsiyah :24 ).

Jika mereka menisbatkan kesusahan yang menimpa mereka kepada masa, berarti mereka mencela pelaku yang membuat kesusahan-kesusahan itu, sehingga celaan mereka tertuju kepada Allah -Ta’ala, karena Dia adalah Pelaku sebenarnya terhadap perkara-perkara yang mereka nisbatkan kepada masa. Oleh karena inilah, mereka dilarang mencela masa”. [Lihat Syarhus Sunnah 12/357, cet. Al-Maktab Al-Islamiy, dengan tahqiq Syu’aib Al-Arna’uth1398 H]

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah-rahimahullah- berkata, “Pencela masa akan berkisar dalam dua perkara; ia harus terkena oleh salahsatunya: entah ia mencela Allah, ataukah ia musyrik (memperserikatkan Allah), karena jika ia meyakini bahwa masa adalah pelaku bersama Allah, maka ia adalah musyrik. Jika ia meyakini bahwa Allah saja yang melakukan hal itu, sedang ia mencela yang melakukannya, maka sungguh ia telah mencela Allah”. [Lihat Zaadul Ma’ad (2/323), dengan tahqiq Al-Arna’uth, cet. Mu’assasah Ar-Risalah, 1407 H]

Justeru dari kesimpulan ILMUAN ISLAM; adalah bersalahan dengan aqidah apabila kita meletakkan sesuatu kepercayaan “baik” atau “buruk” kepada tarikh lahir.

Nabi bersabda: “Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda daripada tanda-tanda (kebesaran) Allah tidak berlaku gerhana pada kedua-duanya kerana kematiaan seseorang dan tidak pula kerana kelahirannya. Maka apabila kamu melihat perkara itu maka sembahyanglah dan berdoalah sehingga kembali terang(hilang gerhana) apa dengan kamu”. [H R Muslim]

Nabi yang Bijaksana ini mengucapkan hadith tersebut ketika beliau ada mendengar percakapan-percakapan penduduk Madinah yang mengaitkan Tarikh tersebut dengan kematian anak baginda – Ibrahim Bin Muhammad.

begitu juga baginda menerangkan proses kelahiran manusia dan beliau dengan jelas menyatakan bahawa tiada pengaruh “nombor” pada keberjayaan manusia.

Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah ibn Mas’uud r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW telah

bersabda, dan Baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan (iaitu dipercayai):

“Sesungguhnya setiap orang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama tempoh yang sama, kemudian menjadi seketul daging selama tempoh yang sama, kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat lalu dia menghembuskan padanya ruh dan dia diperintahkan dengan 4 kalimat; iaitu supaya menulis rezekinya, ajalnya, amalannya dan adakah dia celaka atau bahagia. Demi Allah Yang tiada Tuhan melainkanNya, sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antaranya dan syurga tidak lebih dari sehasta, lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab lantas dia mengerjakan amalan ahli neraka lalu dia memasuki neraka. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antaranya dengan neraka tidak lebih dari sehasta, lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab lantas dia mengerjakan amalan ahli syurga lalu dia memasuki syurga” .Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari dan al-lmam Muslim

METODA METAFIZIK TARIKH LAHIR

Metoda ini tidak diketahui bagaimana ia muncul; kerna setiap disiplin ilmu itu harus punya jurnel dan kajian-kajian secara emperikal yang boleh dibukti-sahkan dan dicabar keabsahannya. Kita minya mereka untuk membuktikan bahawa ilmu ini telah dilakukan kajian secara ilmiyah dan juga telah dibuktikan shahih oleh para ulama Islam yang mu’tabar.

Maka sekiranya mereka tidak mampu, ketahuilah bahawa ilmu ini adalah sebuah ilmu “sihir” gaya moden dan ia dalah khurafat yang bisa menggiring kerosakan aqidah.

Lihat bagaimana ilmu tarikh lahir meramalkan tarikh kejatuhan Sukarno, malah ilmu ini juga boleh meramal kematian, keberjayaan dan macam-macam lagi.Tetapi orang yang mengimani ilmu ini tidak mahu pula mengimani hadith-hadith nabi yang telah dinukilkan diatas tadi!

KALAULAH TARIKH ITU MEMBAWA POTENSI KEPADA KEBERJAYAAN, MENGAPA RASUL TIDAK MENGGUNAKAN?

Satu persoalan kepada para pendokong Rahsia Tarikh Lahir yang mengaku Muslim; Seandainya setiap nombor ini mewakili rahasia dan bisa mendorong kepada potensi; mengapa Rasul tidak menggunakan “rahsia” nombor dalam menetapkan Qital sehingga dalam perang Uhud banyak gugur para saahabat termasuk Hamzah ayah saudara Baginda, hatta gigi baginda juga patah pada peperangan tersebut!

Orang yang beriman dan menjauhi khurafat; yang berfikiran waras; mereka akan mengerti bahawa kekalahan itu bukan berpunca dari “nombor” tetapi kerna perlanggaran perintah oleh pasukan pemanah di atas gunung.

POTENSI SEBENAR MANUSIA

“Bersungguhlah kepada perkara yang memberi manfaat untukmu dan mohonlah bantuan daripada Allah, dan janganlah merasa lemah”. (Hadith riwayat Muslim no.6945)

Rahsia kepada potensi sebenar manusia adalah mereka sentiasa berfikiran positif. Malah ini sudah dianjurkan oleh Islam. Kemudian mereka tidak menyalahkan sesuatu seandainya mereka menemui halangan.

Kejayaan kepada Manusia Muslim bukan diukur kepada kebendaan tetapi diukur kepada nilai. Kerana itu Tamadun Islam yang dikira Gemilang adalah pada 3 kurun pertama, sedangkan Barat mengukur ketamadunan dengan keupayaan fizikal.

Lalu; kita boleh lihat bahawa manusia yang menggunakan “Rahsia Nombor” adalah manusia yang berada dalam ruang-lingkup “kebendaan”, sekaligus membuktikan bahawa ilmu tersebut sangat jauh dari ilmu yang dibenarkan oleh syara’.

Orang yang mengikuti kursus ini selalunya yang mereka itu tidak mendalam asas agama, hatta mereka tidak pernah belajar ilmu aqidah dan saya berani jamin bahawa mereka tidak pernah membaca kitab al Ibanah al Ushul ad Diyahan oleh Imam Asya’ari, Syarh Sunnah oleh Imam Barbahari dan Kitab Aqidah At Thahawiyah oleh Imam Ja’far At Thahawi.

Oleh kerana mereka itu banyak bengambil ilmu-ilmu dari Barat dan tidak mengetahui ilmu-ilomu Syara’ maka mereka menyangka bahawa ilmu potensi dari rahsia nombor ini tidaklah mejadi keharaman kerna “selagi tidak menyalahi Syara'” maka ia bisa diambil. Walhal “syara'” itu adalah apa yang difikirkan oleh aqal mereka semata-mata, kerna mereka tidak pernah tahu bagaimana untuk menimbang syara’ akibat ilmu islam mereka sangat minimal.

Lalu, kita tanya kembali kepada mereka; seandainya rahsia nombor ini memang halal mengikut syara’, maka berikan hujjah dari pengamalan Rasul dan para sahabatnya. Kalau tidak, berikan pengamalan yang dilakukan oleh para cendiakawan islam sehingga hari ini.

KALENDER YUNANI, KALENDER PANCHANG INDIA DAN KALENDER FENG SHUI CINA

3 kalendar ini adalah antara asas ilmu “misteri nombor” kepada peradaban manusia. Rasul telah melalui ketiga-tiga zaman ini dan beliau tidak membenarkannya.

Keharaman ilmu ini bisa dipahami kalau kita belajar fiqh. Tetapi masalahnya orang yang mengimani rahsia tarikh lahir tidak memahami ilmu ushul fiqh. Ini masalahnya!

Dalam Ilmu hukum, arak adalah haram kerana ada dalil yang mengharamkannya.Walaupun dari segi perubatan, arak mempunyai nilai-nilai penyembuh, tetapi Islam tetap mengharamkan arak sebagai ubat;

“Sesungguhnya Allah menurunkan ubat dan Dia juga menurunkan penyakit. Allah menjadikan ubat pada setiap penyakit. Oleh kerana itu, berubatlah. Namun janganlah kalian berubat dengan yang haram. ” HR. Abu Daud no. 3874

APA KAITAN TARIKH LAHIR DENGAN PENYAKIT?

Nabi bersabda:

“Tidak ada penyakit berjangkit, tidak ada sempena (baik atau buruk) melalui burung berterbangan, tidak ada sial pada burung hantu dan tidak ada nahas dalam bulan Safar. Hendaklah setiap daripada kamu melarikan diri daripada pesakit kusta sebagaimana kamu melarikan diri daripada singa yang bengis”. (Hadis riwayat Bukhari)

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s


%d bloggers like this: