Antara Menilai Muawiyah Dan Aqidah Wahabiyah

Rasullullah berdoa kepada Muawiyah: “Ya Allah! Ajarkanlah dia Al Kitab dan mantapkanlah kerajaannya di negeri-negeri dan peliharalah dia dari azab” – Al Bidayah an Nihayah / al Isti’aab

Sahabat Menjadi Munafik Dan Membolak-balik Ajaran Agama

Di khabarkan bahawa hanya sebilangan kecil dari sahabat nabi yang masih murni aqidah mereka tatkala wafatnya baginda. Hanya ada 4 orang sahaja yang masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan selebihnya – hampir 100 ribu telah murtad dan menjadi munafik!

Dari 4 orang inilah mereka kembali berda’wah – ibarat kaum harawiyyun yang mengemban ajaran Isa ke seluruh bumi sehingga agama nasrani merebak disetiap belahan dunia ini. Dengan 4 orang inilah wawasan Islam terus berkembang dan akhirnya menjadi umat yang kembali banyak. Nun tempatnya di Iran sana. Makanya 4 orang sahabat inilah yang menjelmakan Islam Puritan pada nama Syiah

Yang selain dari 4 orang itu pun juga menyebarkan Islam tetapi Islam yang diselewengkan. Islam yang zalim dan Islam yang kotor dari kebenaran.

Ini sebuah hikayat yang luar biasa; luar biasa dari segi logik dan semantik! Sungguh luar biasa bagi seorang yang mempunyai ilmu walalupun seminimal mungkin. Dan ini adalah sebuah cerita yang keluar dari golongan bodoh yang cukup bodoh luar biasa.

Bagaimana mungkin seluruh sahabat itu menjadi murtad dengan njumlah hampir puluhan ribu itu? Dan yang masih menginsafi ajaran Islam hanya tinggal 4 sahaja? Lantas aqal yang waras akan terus berhujjah: “Sebaliknya, 4 itulah yang bisa diragui, dan bukannya yang berjumlah ribuan itu”.

Namun, walaupun berita ini sudah bisa dihidu kebatilannya dari jauh lagi [ibarat bangkai khinzir], tetapi masih banyak manusia yang beriman dan mempercayainya. Ditambah lagi dengan kefasihan Ulama Syiah tersebut dan labuhnya jubah mereka, serta besarnya lilit sorban di kepala mereka. Ah! Bagaimana mungkin manusia sebaik sang ulama itu berdusta! Untuk apa dia khianat? Apakah untuk kekayaan? Atau nama? Atau darjat? Atau kemuluaan? Malah dia sudah mengerti bahwa berdusta atas nama Ialhi dan Rasul itu telah diancam dengan neraka – abadi selamanya!

Benar, manusia yang baik selalunya akan bersikap lurus. Tambah apabila mereka sering mendengar bicara Tuhan. Tetapi bukan semua manusia yang bisa dianggpa begitu. Ternyata Iblis yang hampir dengan Rabbnya dan bisa melihat keagungan purbawisesa, tidak mampu untuk berpijak pada jalan keinsafan dan keluhuran. Lantas dia menyanggah Penciptanya kerna ujub pada penciptaan dirinya. Lalu jadilah dia mantan ahli syurga dan terbuanglah dia dari segala kebaikan.

Kita bandingkan antara sang ulama yang hanya bisa membaca kalam Tuhan di atas lembar kitab dan juga merenung ke langit untuk mentabaddur hakikat kekuasaan Ilahi; dengan Iblis yang tinggal di syurga, melihat gemerlapannya kejadian syurga, melazimi kekuatan jibrail, malah Iblis bisa berbicara langsung dengan Rabbnya tetapi akhirnya dia menjadi zalim.  Dia berdendam dengan Tuhan dan bersedia untuk menyerang Allah azza wa jalla. Dia pun menyusup upaya dan mengarahkan manusia untuk menduakan Tuhan-Nya.

Kalaulah Iblis bisa menipu sedang dia dahulunya ahli ibadah yang punyai keimanan yang tinggi, apakah mustahil bagi ulama syiah untuk berdusta atas nama agama? Kalaulah kita bisa berfikir begitu; ternyata ini merupakan sebuah lagi jalan pikir yang cukup luar biasa!

Konspirasi Syiah Dalam Memutar-belit Fakta

Syiah telah biasa untuk menipu dan membunuh umat Islam. Mereka telah berjaya membunuh Uthman, kemudian mereka meneruskan dengan membunuh Ali dan seterusnya membunuh saidina Hussein di Karbala. Kemudian mereka [syiah] menabur cerita bahawa Muawiyyah adalah seorang yang zalim, tamakkan harta, membina dinasti, ketua Raya yang dikatakan oleh Rasul sebagai Raya yang menggigit dan hina, sering mencaci ahlil bait.

Walhal semua cerita ini terlalu jauh dari kebenaran. Didalam catatan sejarah, Saidina Hasan sentiasa menziarahi Muawiyyah dan Yazid. Malah dia juga berjihad membuka Kostantin bersama-sama Yazid. Ibn Katsir berkata: “Di zaman pemerintahannya, Muawiyyah melayani Hassan dan Hussein dengan penuh mesra dan menghadiahkan mereka dengan berbagai-bagai hadiah berharga. Pernah sekali dia menghadiahkan mereka wang sebanyak 200 000 dirham kepada mereka berdua” (Al Bidayah An Nihayah)

Namun tidak dipungkiri bahawa banyak dari kita yang terhasut dan percaya akan berita bangkai ini. Kalau tidak percaya, semak saja silibus pendidikan kita. Kita akan dadapti berbagai cacatan hitam yang dilemparkan kepada Muawiyah dan Yazid. Sedang Nabi begitu memuliakan mereka. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Shahihnya – hadis no: 2924 bahawa Rasulullah m bersabda: “Pasukan pertama daripada kalangan umatku yang berperang di laut, telah dipastikan bagi mereka (tempat di syurga).” Dan juga al-Bukhari di dalam Shahihnya telah meriwayatkan daripada Ibn Umar  bahawa Nabi bersabda: “Pasukan tentera yang pertama menyerang Konstantinopel, maka Allah mengampunkan mereka”. Pasukan pertama yang menyerang Konstantinopel adalah dibawah pimpinan Yazid bin Muawiyah.

Padahal mereka berdua adalah manusia yang baik dan soleh, seorang merupakan sahabat dan seorang lagi merupakan tabi’in. Dan seluruh sahabat memberikan baiat kepada mereka, berjihad membuka kota-kota Islam bersama mereka berdua, menasihati dan membantu mereka, dan para sahabat solat dan haji bersama mereka berdua.

Walhal, ketika Ali menjadi khalifah, sebahagian sahabat tidak memberikan baiat kepada beliau. Tapi hal ini tidaklaah mengurangi darjat Ali sebagai sahabat yaang mulia dan dijamin syurga. Malah Ali tetap darjatnya diatas Muawiyah.

Bayangkan bagaimana seorang khalifah Ar Rasyidin Muawiyah Bin Abi Sufyan, ipar kepada Rasulullah, penulis al Qur’an, seorang yang didoakan khusus oleh baginda, antara yang faqih dikalangan sahabat serta yang paling santun dikalangan mereka; bisa dicomotkan dengan berbagai dusta atasnya!

Dengan dusta inilah kita mengimani dan kita beri’tikad, dan kita pun mencelanya dan berperasangka terhadapnya. Lalu kita juga ajarkan anak-anak kita hal yang sama.

Apakah Kita Telah Menganut Aqidah Yang Shahih Sedangkan Kita Telah Menzalimi Muawiyah

Bayangkan pula, bagaimana dengan aqidah kita. Kita percaya sepertimana yang kita imani bahawa Muawiyah itu penjahat dan bangsat, namun sebaliknya kebenaran bukan begitu. Ini terbukti apabila kita mendalami ilmu dan mengambil ilmu dari ulama Sunnah.

Begitu juga ketika kita beriman dengan aqidah yang selama ini diajarkan oleh guru-guru kita; tanpa soal dan penghujahan, terus kita i’tiqadkan dan menelannya ke jantung iman. Kita telah percaya bahawa apa yang kita tauhid dan aqidahkan itu adalah sebuah hakikat kebenaran; dan barangsiapa yang menyalahi dan menyanggahnya adalah berupa kebatilan dan kesesatan. Akibatnya kita menyerahkan segala keringat dan susah upaya kita untuk mempertahankan aqidah tersebut – biarpun nafas kita terhenti suatu saat nanti. Kita pasrahg dan kita redha. Kerna kita pasti percaya Allah akan menerima aqidah kita.

Namun satu hal yang kita tidak pasti adalah kesahihan aqidah kita. Apakah aqdah kita itu benar-benar bersumberkan dari Rasulullah dan sahabat? Ini yang kita tidak tahu.

Kita sudah tertipu dalam kasus Muawiyah dan kebarangkalian kita untuk tertipu pada hal aqidah ini lebih besar lagi. Buktinya apa?

Kita sudah terbiasa mengaku sebagai Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang mengikut Imam Asya’ari, namun kita tidak pernah membaca kitab karangan beliau. Kita juga mengatakan Wahhabi sesat dan hampir-hampir kafir, namun kita tidak pernah membaca kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh Wahhabi.

Lebih malang lagi adalah hadith-hadith yang Wahhabi kemukakan juga kita tidak pernah ketemu dan kita tidak tahu! Sedangkan kitaa hanyalah menggunakan logika dan filsafat dalam menegakkan aqidah kita!

Kita harus bersedia untuk berubah untuk memilih jalan kebenaran; walaupun pahit dan perit.

Advertisements

Satu Respons to “Antara Menilai Muawiyah Dan Aqidah Wahabiyah”

 1. Javad Al-Kadzim Says:

  Muawiyah adalah pencaci Imam Ali as. Pencaci Imam Ali as adalah munafik (dan kafir). Begitu juga pecintanya.

  Jawaban untuk Javad al Kadzim:

  Nampaknya tuan sudah termasuk racun Syi’ah. Maka ingtlah pesan Rasulullah: “Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sekalipun salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tetap tidak akan mencapai kebaikan salah seorang dari mereka dan tidak pula separuhnya” (HR. Mutaafaq Alaih).

  Atau tuan memang seorang Syiah yang hanya beriman bahawa ada 4 orang sahabat sahaja yang beriman sesudah kewafatan Rasulullah? Kepada sang syiah; tidak perlu menjawabnya kerna mereka beriman akan “kemunafikan” iaitu taqiyah.

  Sedang Ahlus sunnah menahan diri mereka dari mencela seorang sahabatpun, apatahlagi kepada penulis wahyu seperti Muawiyah!

  Imam Abu Zur’ah Ar Razi mengatakan: “Apabila engkau melihat seseorang menjelek-jelekkan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa dia adalah zindiq.” Kemudian perhatikan juga komentar dari Al Qadhi Abu Yala yang berkata: “Para fuqaha sepakat tentang hukum orang yang mencela sahabat, sekiranya dia menganggap sahabat tersebut halal darahnya, maka dia kafir. Tetapi jika dia tidak meganggap demikian, maka dia fasiq” (perkataan dua sahabat tersebut dinukil dari Hiwar Hadi’ Ma’a Du’at At Taqrib Ma’a Syi’ah).

  Saya bertanyakan lagi kepata tuan, sekiranya tuan benar-benar punya pakasitas ilmu hadith; sila nyatakan riwayat-riwayat yang menceritakan Muawiyah mencela Ali?

  Diriwayatkan oleh muslim dari Ibnu Sirin, bahwa beliau berkata: “Ilmu ini (hadis ini), idlah agama, karena itu telitilah orang-orang yang kamu mengambil agamamu dari mereka,”

  Abdullah lbnu Mubarak berkata: “Menerangkan sanad hadis, termasuk tugas agama Andaikata tidak diperlukan sanad, tentu siapa saja dapat mengatakan apa yang dikehendakinya. Antara kami dengan mereka, ialah sanad. Perumpamaan orang yang mencari hukum-hukum agamanya, tanpa memerlukan sanad, adalah seperti orang yang menaiki loteng tanpa tangga.”

  Asy-Syafii berkata: “Perumpamaan orang yang mencari (menerima) hadis tanpa sanad, sama dengan orang yang mengumpulkan kayu api di malam hari. ”

  Maka kita minta tuan untuk membawakaan sekali sanad-sanad riwayat yaang tuan imani itu.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: