Posts Tagged ‘Ahbash’

Mempelajari Kaedah Rahsia Dalam Berhujjah

Disember 13, 2011

Saya akan ajarkan kepada para pembaca beberapa kaedah berhujjah yang terkenal dalam umat Islam.Camkanlah hal ini dengan baik dan ingatlah ia kerana perkara ini akan selalu kita hadapinya. Kaedah ini merupakan teknik rahsia yang hanya diketahui oleh mahaguru tertinggi.

Kaedah Pertama

Salah satu darinya adalah kita mendustakan kitab yang ditulis oleh tokoh yang menyerang pemahaman kita. Kita ciptalah pelbagai alasan agar tuduhan itu nampak rasional dan boleh diterima oleh masyarakat yang tidak mengetahui hakikat sebenar.

Kita ada tiga pilihan untuk tujuan tersebut; pertama kita katakan bahawa kitab itu telah dirubah oleh penerbit ataupun pentahqiq yang memang bermusuhan dengan mazhab kita. Mereka (penerbit atau pentahqiq) telah memadam perkataan sebenar tokoh tersebut dan memasukkan perkataan palsu lalu diatasnamakan pada tokoh berkenaan.

Kedua; kita katakan saja bahawa kitab itu ditulis semasa tokoh tersebut sesat atau pada fasa awal kehidupannya; sementara beliau telah ruju’ (taubat) di penghujung nafas sebelum meninggal dunia. Lantas sebab itulah kandungan kitab tersebut menyalahi aqidah kita.

Ketiga; kita terus nafikan kitab itu ditulis oleh tokoh tersebut sebaliknya kita lemparkan tuduhan bahawa kitab itu ditulis oleh musuh kita lantas dinisbatkan kepada tokoh ternama tadi.

Kita lakukan hal ini agar masyarakat tidak mengesyaki bahawa imam tersebut tidaklah beraqidah seperti aqidah kita walaupun kita menamakan mazhab kita sempena nama beliau. Seperti yang telah kita lakukan kepada kitab Al Ibanah Al Ushul Ad Diyanah karya Imam Asya’ari.

Sekiranya kita membenarkan kitab Al Ibanah itu sebagai antara karya terakhir sang imam, pasti secara automatik kita terpaksa mengakui bahawa aqidah yang kita sandang merupakan aqidah yang melencong. Malah Imam Asya’ari berlepas diri dari aqidah yang kita anut. Serta dengan nyata Imam Asya’ari menetapkan dalam kitabnya bahawa mazhab Salaf sebagai aqidah yang benar.

Oleh itu bagi memastikan survival mazhab kita, kita wajib bermati-matian untuk mendustakan kitab tersebut walaupun para imam Ahlus Sunnah sepakat untuk menerima kitab itu. Seperti Ibnu Asakir, Imam Ad Dzahabi, Ibn Katsir dan banyak lagi para imam yang mengakui kitab tersebut antara karangan terakhir Imam Asya’ari.

Kaedah Kedua

Kaedah seterusnya adalah memalsukan perkataan para imam agar masyarakat melihat imam-imam Ahlus Sunnah bersama-sama dengan kita dalam mazhab yang kita anut. Dengan demikian kita akan mudah mempengaruhi masyakat untuk menerima dakwah kita; terutamanya bila kita berkata “pemahaman yang kita perjuangkan ini merupakan lanjutan dari pemahaman para salafus soleh. Buktinya kita memiliki senarai panjang nama ulama’ yang beraqidah seperti kita”.

Lantas kita katakan Imam Syafi’e menolak khabar ahad sebagai dasar aqidah. Juga katakan bahawa tokoh lain pun sama sependirian dengan Imam Syafi’e seperti Ibn Taimiyah, Ibn Katsir, Ibn Hajar Asqalani, Imam Nawawi dan banyak lagi.

Lantas kita ambil perkataan mereka yang bersifat umum lalu kita asak perkataan tersebut agar kelihatan bersesuai dengan aqidah kita. Justeru kita katakan kepada masyarakat: “Kita tidak wajib untuk mempercayai qadar, azab kubur, turunnya Isa, keluarnya Dajjal, dan banyak lagi hal-hal yang Rasulullah saw ceritakan tentang perkara akhir zaman.

Kita ambil contoh seperti Hizbut Tahrir yang mengatakan Ibn Hajar menolak keimanan yang bersumber dari hadis ahad. Kita katakan bahawa ucapan beliau dinukil dari kitab magnum opusnya iaitu Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari. Balam masa yang sama kita sedia maklum bahawa dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar menetapkan keimanan kepada qadar dan menentang orang yang menolaknya dengan memanggil mereka sebagai Qadariyah. Sang Imam beriman adanya azab kubur dan banyak lagi hal-hal keimanan yang berasaskan kepada hadis ahad.

Dalam masa yang sama kita berharap agar umat tidak membaca kitab-kitab aqidah para imam tersebut. Dan memang kita tahu bahawa orang awam tidak pernah melihat kitab aqidah mereka. Malah kita juga tahu bahawa ramai para guru tidak pernah membaca kitab-kitab aqidah para Imam Ahlus Sunnah ini walaupun mereka belajar jurusan aqidah dan usuluddin di universiti.

Kita boleh tanyakan kepada para guru yang mengajar kita, apakah mereka pernah membaca kitab Ar Radd Alal Jahmiyah karya Imam Ahmad? Ar Radd Alal Jahmiyah oleh Imam Bukhari? Ushul As Sunnah oleh Imam Al Humaidi? Kitab Nuzul Wal Kitab Sifat oleh Imam Daruqutni? Kitab Isbat As Sifat Al Ulwi oleh Imam Ibnu Qudamah dan banyak kitab para imam Ahlus Sunnah yang mu’tabar. Pasti mereka akan berkata “Saya belum pernah membacanya dan kalau ada, saya takut isinya telah dirubah oleh penerbit dan pentahqiq”.

Bagus! Jawapan yang diberikan oleh guru kita itu telah mengikut teknik yang telah kita pelajari diatas tadi. Bukankah telah saya katakan bahawa teknik ini akan kita hadapinya selalu dalam kehidupan beragama.

Kaedah Ketiga

Teknik yang terakhir adalah mewujudkan keraguan terhadap kredibiliti tokoh tersebut agar masyarakat menolak tokoh tersebut sekaligus menelantarkan kitab atau hujjah yang telah digunakan oleh tokoh tersebut dalam menentang mazhab kita.

Kaedah ini banyak diadaptasi dalam perbicaraan mahkamah agar perkataan saksi akan ditolak apabila didapati tidak adil, atau pendusta, atau berniat jahat, atau bersubahat dan sebagainya.

Seperti Syiah yang mengatakan bahawa para sahabat itu menjadi murtad apabila wafatnya Rasulullah saw, melainkan 4 orang sahaja yang masih Islam. Dan mereka mengambil agama dari empat orang inilah, kononnya.

Mereka juga mengatakan bahawa Ummul Mu’minin – A’isyah – itu merupakan pelacur dan perempuan jalang. Lebih keji lagi apabila Khomaini mengatakan bahawa Abu Bakr dan Umar merupakan berhala dan dia berazam untuk mengorek jasad kedua mereka jika dia berjaya menakluki Madinah satu hari nanti.

Justeru bagi merealisasikan kaedah ini; kita katakan sahaja bahawa Ibn Khuzaimah, Imam Ad Darimi dan Imam Izz Abdis Salam sebagai mujassimah (kaum yang menjisimkan Allah) kerana kita dapati bahawa mereka telah mengarang kitab yang menentang aqidah kita. Malangnya kitab mereka itu tidak mampu untuk dibantah secara ilmiyah oleh kita.

Oleh itu apabila kita menyebarluaskan penyesatan keatas mereka, kita berharap masayarakat akan menolak mereka sekaligus akan meninggalkan hujjah-hujjah mereka serta kitab aqidah mereka. Kita wajib berusaha untuk menolak kitab Ar Radd Alal Jahmiyah oleh Imam Ad Darimi agar aqidah yang kita anut tidak diketahui bertentangan dengan aqidah para sahabat Nabi saw.

Walaupun kita mengetahui bahawa seluruh ulama’ Ahlus Sunnah mengiktiraf mereka sebagai ulama’ mutabar, imam di zamannya, tokoh yang berpegang teguh dengan sunnah, ilmuan yang meniti jalan Rasulullah saw; namun kita juga mengetahui bahawa masyarakat awam tidak mengetahui hakikat ini.

Masyarakat hanya tahu beberapa nama sahaja seperti nama Imam Syafi’e, Imam Nawawi, Ibn Katsir dan Imam Ibn Hajar. Lebih menarik masayarakat hanya sekadar menghafal nama mereka namun tidak pernah membaca kitab-kitab mereka terutamanya kitab aqidah mereka.

Contohnya Imam Ad Darimi merupakan murid kepada Imam Ahmad, Ali Al Madini dan Yahya bin Ma’in; yang merupakan tokoh ulama’ agung. Malah Imam Ad Darimi juga merupakan guru kepada imam-imam yang hebat seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tarmizi, Abu Zur’ah, Abu Hatim, Imam Abu Dawud dan banyak lagi. Masyarakat tidak mengetahuinya. Malah mungkin inilah kali pertama mereka mendengar nama “Ad Darimi”.

Sekiranya kita mengatakan Imam Ad Darimi sebagai sesat, pasti orang yang cerdik akan mengetahui bahawa secara tersiratnya kita turut menyesatkan guru beliau iaitu Imam Ahmad, dan juga seluruh muridnya iaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tarmizi, Imam Abu Dawud dan banyak lagi.

Namun kita percaya perbuatan kita ini tidak akan dihidu oleh orang awam melainkan yang memiliki ilmu dan yang ikhlas mencari kebenaran walaupun mendapat tentangan.

Jawaban Disebalik Isra’ Mi’raj Kepada Kaum Mu’tazilah, Jahmiyyah Dan Sufi

Ogos 9, 2009

“Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya, agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Al-Isra’ :1).

****

Berkata imam al-Baihaqi (meriwayatkan daripada ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha):

Ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam diisra’kan menuju Masjidil Aqsha (lalu kembali ke Makkah), di pagi harinya beliau menceritakan kejadian itu kepada orang lain, maka murtadlah sebahagian orang yang sebelumnya beriman dan mempercayai beliau. Mereka menemui Abu Bakar dan berkata kepadanya,

“Lihatlah sahabatmu itu, dia mengaku disra’kan tadi malam menuju Baitul Maqdis.”

Abu Bakar bertanya:

“Adakah benar beliau mengatakannya?”

Mereka menjawab, “Ya.”

Maka Abu Bakar berkata,

“Jika memang benar beliau mengatakannya, maka aku percaya.”

“Adakah kamu percaya bahawa dalam satu malam, ia dapat pergi ke Baitul Maqdis lalu sebelum tiba waktu subuh, ia telah kembali ke Makkah?” tanya mereka dengan penuh hairan.

Abu Bakar menjawab,

“Ya, malahan aku juga percaya yang (kamu anggap) adalah lebih mustahil dari itu, iaitu aku mempercayainya tentang berita langit yang datang di setiap pagi dan petang.”

Kerana itulah, Abu Bakar digelar dengan gelaran ash-Shiddiq.

(Rujuk: Dalla’ilun Nubuwwah, 2/360. Hadis Riwayat al-Hakim, di dalam al-Mustadraknya, 3/62. Katanya, isnad hadis ini sahih. Juga di dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Musnad ‘Abdirrazaq, 5/328. Maktabah Syamilah, V2)

Perjalanan Horizontal Dan Ventikal

Allah yang Maha Suci telah menjalankan Muhammad saw dari kamar rumahnya hingga ke Masjid Aqsa dalam sebuah malam; perjalanan horizontal yang cukup penting dalam sebuah sejarah manusia. Kemudian tidak cukup dengan peristiwa itu, Allah mengangkat baginda ke langit tujuh bersama Gibrail, bertemu dengan Dia. Sebuah lagi perjalanan yang sukup luar logika, pergerakan ventikal. Lalu Dia membebankan sebuah kewajiban yang cukup besar kepada manusia sesudah itu: mendirikan solat 5 waktu sehari semalam.

Setelah berlalu proses naik-turun bagi mengurangi waktu solat maka nabi pun turun semula ke dunia, mengambil hewan ajaibnya lalu kembali ke Makkah. Semua ini berjalan dalam sebuah malam. Cukup pantas dan cukup mustahil dalam fikiran logika. Kerana itulah apabila baginda membacakan Kalimat Tuhan beliau maka sebahagian manusia yang dahulunya beriman terus meninggalkan dia lalu berkata “Manusia ini ternyata gila”.

Setelah itu, maka jelaslah 2 garisan beda warna: hitam dan putih. Antara manusia yang benar mempercayai Nubuwwah dan manusia yang mengingkari kerasulan. Allah telah membersihkan manusia munafik dan manusia yang sodiq.

Muhammad saw hanya berkata benar; membawakan sebuah pengalaman yang cukup hebat kepada seluruh manusia untuk diimani akan perjalanan beliau. Kemudian dia mengkhabarkana bahawa Allah telah memberi bebanan kepada umat beliau untuk solat 5 waktu. Allah tidak nyatakan tatakrama solat itu dalam perjalanan ini, dan Allah juga tidak menyuruh bagina untuk menyatakan tarikhnya sebagai sebuah kenang-kenangang sehinggakan Allah meluputkan manusia dari mengingati tarijh tersebut.

Upaya Mengingati Moment Ajaib Ini

Oleh kerna itu, peristiwa ini bisa dianggap sebagai moment yang begitu penting dalam perjalanan sejarah Islam. Sehinggakan setelah 3 kurun berlalu, manusia mula menyambutnya.Manusia Muslim mengennagnya kerna begitu banyak iktibar yang bisa dipungut dari peristiwa ini.

Walaupun begitu, sambutan ini amat asing pada awal sejarah Islam itu sendiri. Padahal Allah telah melupakan ingtkan para sahabat; sebaik-baik umat yang maujud di muka bumi ini. Begitu juga Allah turut melupakan tabi’in; sebaik-baik muridnya murid seorang rasul.

Kita tidak mengetahui apakah yang pantas menggerakkan mereka bagi merayakan hari tersebut padahal sarjana kita masih tidak pernah bersepakat akan tarikh tersebut.  Manusia sememangnya telah Allah lupakan mereka dari mengingati tarijh Isra dan Mi’raj ini.Kita bisa melihat 7 pandangan dalam kejadian Isra dan Mi’raj ini:

1.       Berpendapat peristiwa Isra’ dan Mi’raj berlaku pada tahun perlantikan Nabi S.A.W. menjadi Rasul . Pandangan ini dipilih oleh al-Tobari.

2.       Berlaku sebelum pengutusan Nabi S.A.W.  pandangan ini diriwayatkan daripada Anas dan al-Hasan.

3.       Berlaku 5 tahun selepas pengutusan. Pendapat ini dipilih oleh al-Qurthubi

4.       Berlaku pada malam 27 Rejab 10 tahun selepas kenabian. Pendapat ini dipilih oleh al-Mansurufuri.

5.       Berlaku 16 bulan sebelum hijrah, yakni pada bulan Ramadhan 12 tahun selepas kenabian.

6.       Berlaku pada satu tahun dua bulan sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Iaitu pada bulan Muharram 13 tahun selepas kenabian

7.       Berlaku setahun sebelum hijrah. Iaitu pada bulan Rabi’ al-Awwal  13 tahun selepas kenabian. Pandangan ini dipilih oleh al-Zuhri, Urwah bin Zubair, Ibn Sa’ad. Al-Nawawi mentarjihkan ianya berlaku pada malam 27 setahun sebelum hijrah.

Lalu dengan perasaan sadar akan beda-pandang akan tarikh Isra’ sendiri sebagai bukti bahawa upaya menyambut hari ini sebagai sebuah celah keburukan yang hanya dilakukan oleh manusia yang tidak mengenal sejarah, walalupun para khatib yang berkhotbah pada majlis ini berbicara tentang sirah!

Seandainya dengan mengadakan sambutan Isra’ ini bisa memobilisasi umat kearah masyarakat Islami, maka sudah pasti upaya ini telah dilakukan oleh para sahabat. Kalau bukan mereka sudah pasti tabi’in. atau pun tabi’ tabi’in. Tapi apa alasan mereka untuk tidak berbuat demikina?

Kerna upaya ini adalah seperti yang dikatakan ibarat rumah yang terbakar kerna kebocoran gas, lalu kita memadamkan apinya dengan menyimbah air. Sedangkan gas tetap berlalu dan terus membakar rumah. Ya, memang api bisa dipadan dengan air tetapi apa gunanya menyimbah sekolam air batu tatkala percikan api tersu bisa terjadi akibat punyanya masih disitu? Bukankah kita harus menutup gas tersebut lalu menyimbah air?

Oleh itu para sahabat mengerti, pembaikan umat bukan dengan mengadakan acara sambutan dan perararakan. Kerna yang akan membentuh hati yang bersih adalah keimanan kerna iman itu duduknya dihati. Dan Iman bukan boleh dipikirkan cara mentarbiyahnya. Semua cara pentarbiyahan iman telah Allah nyatakan, kerna hati merupakan sebuah daging yang paling tidak dimengertikan oleh manusia. Lalu Yang Mengerti telah nyatakan bagaimana mahu membentuk qalbu yang salim.

Atau kita mahu mengatakan bahawa dizaman itu kebejatan tidak mewabak seperti hari ini, sehinggakan upaya sambutan tidak diperlukan manusia! Manusia yang ada di sana semuanya adalah para tokoh agama lalu masyarakat bisa menjadi aman.

Nah, saat kalian berkata demikian, kalian telah menyatakan bahawa kalian bersalah dan tidak mempunyai hujjah dalam agama. Seandainya kalian beriman bahawa para sahabat adalah tokoh agama, bererti bahawa kalian telah melangkaui ketokohan sahabat sehinggakan kalian membuat suatu hal yang mereka tidak buat. Sepertinya kalian lebih peduli umat berbanding mereka, seolah kalian lebih alim dari mereka, dan seumpamanya kalian mahu mensejajarkan diri kalian dengan maqam yang diperoleh mereka.

Begitu juga ketika kalian mengatakan bahawa dengan adanya mereka, umat menjadi aman, bererti kalian sangat samberono dalam melihat agama. Sadarkah kalian bahawa para sahabt adalah sebaik-baik pengikut dan sebaik-baik pikiran yang ada dalam sejarah manusia muslim. Lalu apa yang membaikkan umat ketika itu pasti dan akan pasti umat hari ini akan baik. Lalu apa yang bisa membaikkan umat dahulu sedangkan kita masih belum kerjakannya? Apakah semua upaya sahabat telah kita laksanakan lalu umat masih bejat? Kalau demikian bermakna sahabat itu bukanlah sebaik-baik umat kerna mereka tidak bisa menjumpai solusi kerosakan jiwa.

“Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang sepatutnya), tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka: orang-orang yang fasik” . (ali-‘Imran: 110)

Apa Yang Diingkari Masyarakat Ketika Muhammad saw Bercerita Perjalanannya?

Setelah Baginda kembali ke Makkah dan beliau kumpulkan manusia Muslim dan beliau terangkan perjalannya yang cukup ajaib itu, maka manusia berpecah; yang munafik dan yang tidak beriman keluar  dari Islam dan yang mempercayai beliau dan apa yang beliau sampaikan terus menemani baginda. Maka Allah telah membersihkan agamanya dari kepura-puraan dan kebodohan.

Manusia yang tidak beriman terus menyebarkan dusta bahawa muhammad telah pergi ke Palestin dalam masa semalaman padahal logika menolaknya. Aalah satu perkara mustahil untuk pergi ke Palestin dalam jangka masa semalam, padahal perjalanan beratus batu itu memakan masa berbulan-bulan.

Mereka kaum kuffar tidak pernah mempersoalkan tentang ketetapan solat, atau berjumpanya Muhammad dengan Rabb-Nya, atau beradanya Allah diatas langit ke 7. Tidak! Mereka hanya membicarakan tentang logika: perjalanan horizontal dan ventikal; sebuah berita yang tak masuk di akal langsung!

Dan sahabat yang Allah beri maqam sadiqin serta para teman-teman beliau tidak meragukan bahawa perjalanan itu bisa dilakukan dengan kuasa Tuhan. Bukankah Dia yang menjadikan segalanya, lalu apakah Dia merasa sulit untuk menggerakkan Muhammad pada garis datar dan garis menegak? Dan juga mereka tidak meragukan bahawa Muhammad telah berjumpa para anbiya di atas langit dan mereka beriman bahawa Allah telah mewajibkan kepada mereka fardu solat. Dan mereka juga percaya bahawa Muhammad ulang alik berjumpa Allah yang berada di atas langit ke 7 untuk meringangkan waktu solat bagi mereka.

Beriman mereka akan kesemua hal tadi tanpa meragukan, walalu logika mereka menafikan hal yang demikian. Kerna mereka memahami bahawa Agama itu bukan diaqali tetapi aqal lah harus tunduk pada agama. Ketika khabar agama yang benar sampai pada aqal maka logika harus sungkur sujud pada naqal. Ketika itu yang merajai manusia adalah nash dan aqal harus mengikuti apa bicara naqal. Tak melawan dan tak mempersoal.

Ini bukan bermakna bahawa para sahabat adalah sekelompok manusia yang totol dan tak berfikir. Tetapi mereka mengetahui bahawa itu adalah tuntutan agama. Malah mereka merupakan manuysia yang paling cemerlang alam pikirnya. Kerna mereka mengerti bahawa aqal akan buntu dan otak bisa merosot kerna aqal dan otak adalah bikinan Allah sedang aqama itu juga dari Dia, manakala Al Qur’an adalah Kalamullah, perkataan Allah, bukan ciptaan seperti aqal dan otak.

Oleh itu meletakkan aqal sebagai penimbang kebenaran, malah menjadikan logika sebagai tandingan kepada Al Qur’am dan as sunnah, merupakan tindakan kaum munafiq dan kaum kufar tatkala mereka mendengar peeristiwa ini. Seandainya kita juga melakukan hal demikian: melihat agama pada rasional dan logika maka kita saling tak tumpah seperti mereka, cumanya kita mungkin sempat dikhatankan oleh ibu-bapa kita saat kecil dahulu.

Allah Itu Istiwa Di Atas Arsy

Ketika para sahabat mendengar khabar baginda diperjalankan dengan sebuah perjalanan ajaib, maka mereka terus beriman. Dan mereka juga percaya bahawa Allah istiwa di atas Arsy. Mereka tidak mengatakan bahawa Allah wujud tanpa tempat. Dan mereka juta tidak mengatakan bahawa Allah itu wujud dimana-mana saja.

Kerna apa mereka percaya? Kerna mereka beriman dengan setiap hadith dan setiap perkataan Allah. Malah aqal mereka paling selamat dan paling cerdas ketimbang aqal kita.

Bagaimana kaum sesat mendapatkan ide mengatakan bahawa Allah wujud tanpa tempat? Kerna mereka telah menjadikan logika sebagai asas pemikiran, menjadikan rasional sebagai nerasa kebenaran. Sepertinya kaum munafiq yang membangkan Muhammad saat telingan mereka mendengar Isra’ Mi’raj ini.

Padahal dengan menggunakan prinsip mereka sendiri, seandainya kita kembalikan kepada mereka, akhirnya bagi kaum yang beriman bahawa Allah wujud tak bertempat maka akan terbukti bahawa mereka sebuah kaum Mujassimah; mereka menjisimkan Allah dan juga mereka sebenarnya menyembah sesuatu yang tiada. Sedang manusia yang mengatakan Allah wujud diaman-mana maka mereka akhirnya akan terbukti bahawa mereka adalah kaum polinesma; menyembah semua benda.

Walhal Allah tersuci dari kejelekan tersebut. Dia telah nyatakan bahawa Dia istiwa di atas Arsy, lalu dia angkat Isa keatas langit, begitu juga dia telah perjalankan Muhammad saw dari Masjid Aqsa sehingga berjumpa dengan Dia. Lalu dia berdialog dengan Muhammad saw, kemudian dia turunkan kembali Muhammad ke dunia dan perjalankan Muhammad hingga kembali ke Makkah.

Muhammad saw dan seluruh sahabaata menegetahui bahawa Allah istiwa di atas Arsy. Kerna itu mereka tidak ta’wil atau menafikan.

Seandainya Allah itu wujud tiada tempat, maka dimana Allah? Apakah kita akan berkata Allah ada tapi tiada? Apakah logika akan membenarkannya? Senadainya Allah itu ada di mana-mana, mengapa Rasul terpaksa naik ke langit 7 berjumpa Allah malah diulangi turun-naik sehingga beberapa kali? Cukuplah kiranya baginda berjumpa Allah ditepi Pohon Kurma atau dibalik dinding Masjid Aqsa, sehingga dengan yang demikian, tidaklah menjadi fitnah [ujian] kepada manusia.

Saat saya berkata begini, pasti Kaum Jahmiyyah Asya’irah, dan Ahbash akan terloncat-loncat lalu berkata: “Lihat, kaum Salafi sebenarnya menggunakan logika dalam menetapkan Allah di Arsy”.

Sabar tuan. Kami mempunyai sejumlah ayat Al Quran, dan ratusan hadith yang menjelaskan Allah istiwa diatas Arsy. Kesemuanya shahih. Dan saya ingin bertanya kepada tuan, bawakan Perkataan Allah ataupun hadith yang mengatakan Allah Wujud Tak Bertempat atau Allah Wujud Dimana-mana, kalau kalian benar.

Lalu kalian terduduk lantaran tidak ditemukan sebuah dalil yang shahih, yang ada hanyalah dalil yang bersifat am sahaja. Kemudian kalian bawakan atsar untuk membantah Allah dan Rasul-Nya, walhal atsar tersebut juga bersifat am. Akhirnya kalian terpaksa membawakan perkataan tokoh-tokoh kalian. Yang sebenarnya pemikiran dari tokoh kalian dibangunkan atas logika semata-mata.

Sedangkan kamu beriman Istiwa nya Allah atas dasar Allah mengkhabarkannya dan juga dikhabarkan oleh baginda sendiri.


Apakah Nabi Muhammad saw Melihat Allah Dengan Matanya?

Ketika Nabi Muhammad naik berjumpa Allah, maka beliau telah berdialog dengan Tuhannya dan dia telah melihat Tuhannya. Tetapi dia bukan melihatnya dengan mata kepalanya tetapi dia melihat cahaya.

“Telah menceritakan kepada kami Yazid anak kepada Harun, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Qotadah, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Syaqiq, beliau berkata:

Aku berkata kepada Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhu, “Seandainya aku bertemu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, niscaya aku ingin menanyakannya sesuatu kepada beliau.” Abu Dzarr bertanya, “Apa yang hendak engkau tanyakan?”

(‘Abdullah bin Syaqiq berkata) “Aku akan bertanya kepadanya, adakah beliau pernah melihat Tuhan-Nya (Rabb-nya)?”

Abu Dzarr berkata: “Sungguh aku pernah menanyakan perkara ini kepada beliau, dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab, “Aku hanya melihat cahaya sahaja.” (Hadis Riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, no. 20547)

Kerna Allah hanya akan menampakkan diri-Nya ketika Hari Akhirat kelah; sebagai sebuah nikmat teragung bagi manusia beriman. Melihat Allah dengan mata sepertimana semua manusia melihat bulan diatas kepalanya.

“Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat” . (Surah al-Qiyamah, 75: 22-23)

Dari sini kita mengerti bahawa Melihat Allah itu benar adanya dan lalu ketika hari Qiamat ini, apakah Allah telah bertempat sehingga manusia bisa melihat Dia? Atau tetap saja Allah tidak bertempat tetapi manusia tetap bisa melihat Dia? Nah, ini satu kenyataan yang sangat sulit dijawab oleh Kaum Ta’wil.

Begitu juga kita beriman bahawa Allah hanya mampu dilihat saat termusnahnya dunia dan didatangkan alam akhirat, termasuk juga Nabi hanya melihat cahaya, maka bagaimana mungkin seorang sufi bisa mengatakan bahawa mereka melihat Allah! Lalu Allah juga bisa tajalli dalam jasad mereka?

Apakah begitu sulit Muhammad saw naik ke langit, berjumpa Tuhan, tapi Rabb-Nya hanya memperlihatkan cahaya, lalu Allah dengan gampang bisa turun masuk kedalam jasad manusia sufi yang bukan manusia pilihan! Ini sangat tidak bisa diimani, melainkan oleh manusia totol.

Ketika kaum sufi mengimani “Sesungguhnya segala alam ini diciptakan kerna Muhammad saw”  [sebuah keimanan  yang batil berdasarkan hadith maudhu] maka saat itu juga mereka percaya bahawa Nabi Muhammad tidak mampu dihinggapi oleh Tuhan, Tuhan tidak menitis dalam rongga tubuh beliau, sehingga kan beliau terpaksa nak ke langit untuk ketemu dengan Tuhan.

Sepertinya mereka itu lebih ajaib dan lebih hebat berbanding dengan Nabi Muhammad yang menyebabkan segala alam diciptakan.

Begitu juga, ketika seorang sufi bertemu seorang Ahbash atau Jahmiyyah atau Asya’irah lalu dia berkata bahawa Allah itu bisa menitis dalam jasadku, bermakna pasa saat itu mungkin Allah telah tajalli dalam beberapa jasad para “wali”, lalu kaim Ahbash dan yang selainnya akan menyetujui dan membenarkan keimanan sang sufi, walaupun pada asalnya keimanan Ahbash, Jahmiyyah dan Asya’irah adalah Allah Wujud Tak Bertempat!

Ini seperti cerita kartun yang hanya ditonton oleh anak-anak yang tak mengerti apa-apa. Dan anak-anak ini akan mengimani kartun tersebut dalam hatinya. Dan ketika anak tandi menanyakan kepada ayahnya maka sang ayak menjelaskan bahawa “Ini adalah sebuah cerita khayalan, dibikun untuk anak-anak”. Namun hati anak tidak mau percaya pada perkataan ayahnya lalu beriman bahawa ayahnya tidak mengetahui hal sebenar.

Kembali kepada masalah Tajalli; seandainya para sufi itu bisa tajalli maka Allah telah bersikap bodoh dan muhammad itu pula suka diperbodohkan. Allah begitu bodoh untuk mengangkat Nabinya dan tidak mahu menampakan diri-Nya tetapi menampakkan cahaya, padahal hakikatnya DSia bisa menampakkan kepada kaum Sufi dan malah bisa menitis dalam jasad kaum sufi!

Begitu juga Nabi suka diperbodohkan oleh Allah dan umatnya kerna dia merelakan dirinya untuk tidak melihat Allah dan tidak mahu Allah menitis dalam jasadnya. Padahal umatnya yang tidak berjuang bersama dia bisa melihat Allah, bisa melihat setan, bisa berjuma khaidir malah bisa Allah memasuki dalam jasad mereka dan bisa mendapat wahyu dari kolong langit terus!

Seperti perkataan sufi:

Aku adalah Dia yang kucintai. Dan Dia yang kucintai adalah aku,
Kami adalah dua jiwa yang menempati satu tubuh,
Jika Engkau lihat aku, engkau lihat Dia, Dan jika engkau lihat Dia,
engkau lihat Kami

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam, daripada segala kesesatan.

Terorisme Yang Hakiki

Disember 28, 2008

ahbash

Amerika itu polis dunia yang mau menjaga keadilan dengan memerangi pengganas dan ketidak-adilan.

Benarkah bicara Amerika yang suka menentang kejahatan itu?

Boleh dipercayaikah bicara setiap presiden mereka yang dibelakangnya ada kaum Kabbala?

Walhal keadilan lah yang mereka tabrak dan ganyang hingga lunyai.

Pencuri tidak akan mencuri hartanya sendiri

Pencabul tidak akan mencabuli ibunya sendiri

Pendusta tidak akan mendustai dirinya sendiri

Ini satu hukum yang dipakai oleh orang-orang jahat dan rasanya semua manusia bersetuju untuk memakai hukum ini atas diri mereka. Saya juga tak akan buat sesuatu yang tidak menyenangkan atas diri sendiri.

Lalu ketika ditangkap seorang pendusta, maka dia pasti akan tidak mengakui dirinya berdosa. Malah kadang kala dia bersikap seperti anak hingusan; menuduh orang lain yang berdusta dan ada yang lebih hebat bilamana dia menuduh si tukang tangkap itulah yang berdusta!

Kerna para pelaku ini memahami : “Kaedah menjawab tuduhan yang paling berkesan adalah menuduh kembali”

Justeru yang menzalimi keadilan adalah Amerika. Malah yang dinamakan sebagi pengganas itu adalah diri mereka sendiri. Kerna adalah satu kemustahilan kalau mereka memperakui diri mreka sebagai pengganas, kerna konsikuansinya adalah harus bagi mereka membunuh diri sendiri atas nama keamanan dan keadilan. Jadinya untuk mengelabui mata manusia maka merekapun carilah kambing hitam untuk membuktikan bahawa wujud penggnas dan membersihkan kekejian dalam diri mereka.

Ini adalah politik biasa bagi seorng yang keji.

Ironinya mereka terlupa bahawa satu dunia mengenali penipuan mereka. Yang tidak mengenali mereka hanyalah talibarut atau macai ataupun manusi yng bodoh teramat sangat. Tiga manusi inilah yang matanay terhijab.

Apakah manusia akan mempercayai runtuhnya WTC kerna pengganas? Walhal Amerika bisa menyekat “lock” kapal tersebut dalam beberapa minit sahaja selepas kapal tersebut dirampas kerna mereka mempunyai teknologi sedemikian. Dan ketika hal perampasan kapal itu berlaku, Presiden Amerika telah dimaklumkan dan beliau tidak mahu prosedur biasa dilaksanakan – selalunya komander tentera yang menjalankan tindakan penyekatan kapal tersebut – tetapi Presiden sendiri yang akan uruskan.

Begitu juga ketika pesawat itu melanggari WTC, sertamerta menara itu jatuh  lebur dengan cara yang unik sekali. Menara itu tidak tumbang tetapi ia ranap kebumi. Ini satu hal yng luar biasa dari ilmu kejuruteraan yang sudah manusia imani. Ia seperti telah dikenakan bom pada setiap tingkat menara.

Lalu manusia yang bijk bestari, yang mengkaji dan yang tidak suka diri dibodohi, mereka melihat hal-hal yang dalam ini dan akhirnya mereka menyedari bahawa hakikat itu adalah sebaliknya. Dan manuia yng malas, yang dengki, yang jahil, yang sano, dan bebal akan terus  berimankan tanpa setitikpun dia sempat berfikir. Lalu menjadi hinalah golongan manusia yng kedua ini kerna mereka adalah ibarat lembu yang ditarik hidungnya.

Bermakna juga kaum Yahudi Kabbala telah berjaya mewujudkan Goyem dalam kalangan manusia. Goyem bulanlah lembu sebenarnya. Tetapi Goyem itu adalah babi yang menyondol, yang berkubang dalam lumpur tahi dan berak seekor babi menyamai najis 10 orang manusia, babi yang tak punya aqal walaupun dianugerahi otak. Kerna babi itu bukanlah manusia yang bijak kerna babi tetap babi, maka manusia yng bebal itu lebih mirip kepada babi. Bukankah huruf aksara B itu sama; B untuk babi dan B untuk bebal. Jadi kita boleh mewujudkan satu istilah baru dalam ilmu sosiologi dan psikologi, Khinzirisme; merujuk satu sikap memusuhi sesuatu yang ditempuh oleh manusia yang menyakini / beriman kepada sesuatu tanpa melakukan aktiviti intelektual / kesarjanaan.

Lalu ketika ini datang satu kaum yang mengatakan bahawa Salafi adalah pengganas / khawarij malah suka kafirkan ulama. Mereka bawakan seperti lagak aAmerika menunjukkan bahawa pengganas telah merempuh WTC dengan kapal terbang buatan mereka sendiri.

Mereka – Ahbash – menempuh jejaknya Amerika. Mereka menunjukkan segala bukti bahawa Salafi itu sesat dan kafir. Tetapi mereka lupa bahawa guru besar mereka itu bersekongkol dengan Yahudi dan Nasrani, yang ketika itu gurunya di Labenon. Kemudian mereka merencana untuk membunuh manusia Muslim yang dikafirkan mereka seperti Rafiq Hariri sang Perdana Menteri Lubnan

Berita Asharq al-Awsat pada 24 Oktober 2005 melaporkan:

In April 2001, al Ahbash organized a series of public rallies to counter demonstrations called by those opposed to Syria’s presence in Lebanon on the anniversary of the civil war. Members took to the streets dressed in black and wearing face paint and masks, the al-Ahbash members chanted pro-Syrian slogans before the TV cameras while waving nail-encrusted broomsticks, kitchen knives, brass knuckles, chains, axes, old rusted swords and hammers”

Sementara Daily Star menyatakan pada akhbar mereka bertarikh 28 Oktober 2005:

“A senior official of the Islamic Al-Ahbash group has been charged with “participating and planning the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri.” Investigating Magistrate Elias Eid arrested Mahmoud Abdel-Al on Thursday after questioning him for six hours”

Justeru siapakah dia pendiri Ahbash ini? Abdullah Al Harari ini, seorang yang berbangsa Habsyi – negro – meninggalkan Addis Ababa – ibukota Ethiopia setelah dia melakukan onar disana dengan bersekongkol dengan Endraji – Menantu Pemenrintah Presiden Helaselasi; dengan memusuhi seluruh jemaah islam disana, malah dia membantu menutup seluruh pusat penghafalan al quran di kota Hrar pada tahun 1940 dan memenjarkan Syeikh Ibrahin Hassan selama 2o tahun lebih.

Kemudian dia ke Labenon dan penduduk sana tidak mengetahui kejahatan beliau lalu menganggap dia sebagai ulama mu’tabar yng membela kebenaran.

Maka di Lebenon dia mengkafirkan Ikhwanul Mulimin, Memajusikan Syed Sabiq, dan menggalakkan pengikutnya membunuh para imam dan ulama yang tidak mengikuti paham beliau. Maka mereka mencuba membunuh Imam Adnan Yasen, Hassan Katuji, Jamal Al-Thahabi dan Abdul-Hamed Shanuha serta  Sheikh Muhammad Al Juzo.

Mengasihi Kaum Kuffar Dan Memusuhi Kaum Muslimin

Sebenarnya Ahbash aadalah satu kaum yang akrab dan mengasihi kaum kuffar. Mereka ini ibarat jamaah yang dibikin oleh Mirza Ghulam Ahmad di India. Mereka bersahabat baik dengan kaum kuffar dan memusuhi kaum muslimin.

Buktinya ketika mereka menjemput Agub Jukhrdiyan dan Mieshal Adah yang beragama Nasrani ketika majlis mereka di Farasiy Palace. Kemudian Adah  memberi ucapan di majlis tersebut:

” I know Islamic Charitable Projects (Ahbash) very well, and I heard about you, in spite of that, there are a lot of associations, but you are very active, also I know Shikh Nizar Halabi, he is very gentle and may god guide him” (Manar Al-Huda issue No. 5 P. 33).

Begitu juga ketika Ahbash membuka sekolah maka mereka menjemput tokoh-tokoh Nasrani Labenon untuk menghadiri majlis mereka seperti  John Aubead, Salaim Habeeb, Estafan Al-Dwehi, Na’elah Mu’wad (Manar Al-Huda issue 6 P. 58).

Begitu juga ketika wakil Ahbash melawat pemimpin Durz, Waleed Jumblat  maka dia memberi $35000 untuk pembukaan sekolah.

Inilah bukti bahawa mereka sangat menyenangi kaum Kuffar dan golongan sesat dan sangat membenci kaum muslimin. Kalian boleh melihatnya dalam Majalah Manar Al Huda:

– Issue No. 6 P. 59
– Issue No. 16 P. 37
– Issue No. 15 P. 35.
– Issue No. 7 P. 67.
– Issue No. 12 P. 35-39.
– Issue No. 2 P.59
– Issue No. 13 P. 58-59.
– Issue No. 1 P. 31-34.
– Issue No. 2 P. 16 , 32-34, 65-66
– Issue No. 9 P. 7, 14, 20-21, 45-46.

Begitulah sikap penipu mereka, dan lebih jelas lagi adalah ketika mereka berhadapan dengan masalah Jihad Palestin. Mereka beriman bahawa peperangan antara Yahudi dan Palestin adalah masalah ras buknnya agama. Maknanya mereka tidak melihatnya sebagai Islamis tetapi lebih kepada Kebangsaan Arab.

Adnan Al-Trabulsi berkata:

“It is allowed to be there a peace with Jews, but our request is that we are as ARAB nation do have rights, we request them under ARAB agreement, and I am without any guarded supporting that agreement” (Majalah Al-Shira’a  09/07/1992 dan  Al-Afkar 09/26/1992)

Husam Krkera  bercerita ketika dalam wawancara bersama Majalah Al-Safeer (10/19/1992):

” We are with ARAB agreement, when the ARAB agree to stop fighting the Jews, we are with that agreement”

Nizar Al-Halabi sang ketua mereka berkata:

” Our candidate Dr. Adnan Trabulsi by the God’s care won and reach the Parliament to arise with national good brothers the Lebanon’s ARABIC identification”.

Inilah sedikit dari bukti bahawa mereka melihat bahwa masalah Jihad di Palestin adalah masalah manusia Arab melawan Yahudi, bukannya masalah Islam melawan Kekufuran. Kerna satu hakikat yng haru kit fahami adlah mereka – Ahbash – dibidni oleh kaum Kuffar maka mustahil ia akan melawan ibu bapanya yang melahirkannya.

Dan juga perlakuan sikp mereka ini didasari keimanan bahawa Allah lah yang menyebabkan manusia itu kafir lalu kalau lah memusuhi kaum Kafir bererti bahawa memusuhi Allah yang menjadikan kekafiran itu wujud.

Ironinya mereka menentang para ulama sunnah yang mereka imani telah Kafir, walhal saat ketemu Yahudi dan Nasrani, mereka beriman bahawa Kekufuran itu bikinan Tuhan dan haram memusuhi mereka! Tetapi keimanan jenis ini akan sirna saat mereka menjumpai kaum Muslimin!

Ahbash tidak akan mahu melawan aqidah Yahudi dan Nasrni, kerna itulah mereka meletakkan permasalahan Intifdha’ itu adalah hal kebangsaan kerna mereka mengerti bahawa bangsa Arab itu beragama Nasrani dn juga Islam. Justeru menjadikannya hal bangsa adalah langkah untuk tidak memerangi sahabat mereka – Nasrani!

Oleh kerana kita mengerti bahawa Ahbash adalah satu kaum yang digunapakai oleh Kabbala dalam melawan islam, dan kita telah buktikan bahwa mereka ini bersahabat baik dengan kaum Nasrani, maka untuk merosakkan islam dari dalam, mahaguru mereka itu pun mengarang banyak kitab dan mengeluarkan bnyak fatawa. Namum sangat disayangkan kalam beliau banyak yang menyesatkan umat dan menfitnah.

Antara Fatwa Sesat Mereka

Lafazh Al-Qur’an adalah dari Jibril, bukan dari Allah (‘Izharul Aqidah As-Suniyah, halaman 591)

Bahwa iman itu cukup dengan pengikraran, tanpa perlakuan (Al-Daleel Al-Qaweem P.7, Beghyat Al-Taleb P.51)

Bahwa Allah lah yang membantu kaum manusia untuk menjadi kafir, jikta tidak dengan bantuan Allah maka tiadalah manusia yang kafir di dunia (Al-Nahj Al-Saleem P. 67)

Beriman bahawa para Wali akan datang mengunjungi kubur mereka sendiri dan akan menunaikan permintaan manusia yang memohon hajat (Tape suara Khalid Kanan/b/70)

Membenarkan pengikutnya untuk berjudi bersama kaum Kafir dan juga membenarkan pengikutnya mencuri harta kaum kafir (Sareeh Al-Bayan P. 133)

Mengkafirkan dan mensesatkan Ulama termasuk sahabat Muawiyah (Ethhar Al-Aqeedah AlSunnyah P. 182)

Siapa Teroris

Maka setelah ini kita mengerti bahwa yang sebenarnya Teroris adalah kaum Ahbash, malah teroris mereka ini lebih dahsyat dari Terorisnya Al Qaedah dan JI.  Ini kerna Al Qaedah hanyalah membunuh kaum Kuffar, walau kadangkala mereka mengebom bangunan yang dikirakan sebagai tempatk maksiat atau tempat berkumpulnya kaum kuffar, sedangkan kaum ahbash membunuh dan mengkafirkan para Ulama sunni dan pengikut mereka yang beriman Allah di Atas Arsy!

Malah Al Qaedah dan anak cicit mereka tidaklah bersahabat dengan Kaum Kuffar [walaupun Usamah Bin Laden adalah Ejen CIA dan dia ada di  New York ketika 911 – sedang mengambil rawatan dan kemasukannya dan rawatannya direkod oleh Kerajaan Amerika] sedangkan Ahbash memuliakan Nasrani dan menolong mereka.

Ahbash adalah teroris sebenar kerna mereka menyerang Islam dari semua sudut;

Menyerang dari segi aqidah dengan membawa paham Jahmiyah, Batiniyah, Murji’ah, Khawarij dan Takfiri.

Menyerang masyarakat Islam yang sunni dengan pembunuhan dan penindasan.

Menyerang negara dengan menuyusn fatawa dan gerakan pembunuhan terhadap Mufti dan ketua Negara.

Tetapi untuk mengelabui mata manusia, maka mereka menunding jari kepada kaum Salafi.

Seruan Untuk Pembela Ahbash

Setelah kita buktikan bahwa Ahbas adalah satu paham yang menyeleweng, berbahaw kerna mereka adalah Takfiri dan Khawariji, serta tlibarut Nasrani dan Yahudi, maka pembela mereka haruslah membela Abdullah Al Harari dan jamaahnya dengan hujjah.

Mereka harus membuktikan setiap fatawa yang sesat itu yang disebutkan nama kitabnya, adalah salah tafsir umat Islam, ataupun kitab itu sebenarnya bukan tulisan beliau atau pun klimat itu berupa penambahan musuh2 mereka.

Dan janganlah mereka menggunakan kaedah Bebalisme [meminjam isltilah sosiologi Prof  Syed Al Attas] dalam menjawab masalah ini adalah dengan menuduh orang lain sebagai sesat dn tidak mahu menjawab secara ilmiyah.

Bernarkah Islam Agama Ilmu?

Oktober 27, 2008

 

 

Benarkah Islam itu agama Ilmu?

Atau ia hanya sebuah lolongan yang dibikin agar manusia bergerombolan menganut Islam?

Kalau benar, mengapa umat kita ini jahil-jahilan? Tidak ternampak sedikitpun akan kebijaksanaan kita dalam ilmu dunia. Malah umat kita ini bermalas-malas untuk berilmu. Lebih senang duduk diberanda dan mengumpat rakan taulan ataupun duduk di kedai kopi sambil naik haji, atau berkumpulan ramai-ramai kemudian tertawa apa hal-hal yang entah apa-apa.

Dan apa makna “Ilmu” yang diseru itu? Pengetahuan seputar sendi-sendi agama, atau ilmu alam, atau ilmu kira atau ilmu apa? Mungkin yang dimaksudkan dengan Islam itu agama ilmu kerna ia mencakup seluruh pengetahuan yang ada dan pernah wujud?

Namun realita menunjukkan bahawa ai ibarat jauh panggang dari api!

Hendak katakana kita menguasai ilmu sains, jauh sekali. Yang ada dalam jajarn tokoh sains semuanya beragama Nasrani dan Yahudi. Mau mencari sebutir nama dalam ilmu matematik juga tidaklah terjumpa, yang ada seperti tadi, tokohnya semua dari Agama Nasrani dan Yahudi. Hummm mungkin boleh kita temui dalam ilmu sains manusia atau ilmu jiwa – minda a.k.a psikologi? Ini lagilah tiada! Yang maujud hanya dulu, sebelum agama Nasrani mencerah dan sebelum Tamaddun Arab – Parsi luluh runtuh.

Ibn Khaldun, Ibn Rush, dan banyak ibnu-ibnu yang lain hanya kita temui dalam coretan sirah yang sudah berhabuk. Tapi nampaknya sebarang ibnu yang baharu belum muncul walaupun sudah berzaman kejatuhan Tamadun Turki.

Apakah ini bermakna bahawa kesarjanan itu sebenarnya bukanlah lahir dari esensial Islam tetapi berupa dedalu yang higgap ditepi pohon Islam. Tumbuh kerna ada burung yang mendebungakannya dan ia subur kerna ada ruang untuk membesar. Lalu apabila tiada unggas yang mahu menyemaikannya dan kalau ada tetapi tiada tempat untuk ia membesar di sisi Islam, maka kesarjanaan itu pun mati dan tidak tumbuh-tumbuh lagi.

Atau kesarjanan itu hanyalah berlaku bila wujud interaksi kuat antar-budaya Islam dan Nasrani? Ini bermakna ia tiad kaitan dengan Islam tetapi lebih terkait dengan hubungan antara dua Negara, atau hubungan antar dua budaya, yang ia disifatkan buah dari hubungan social yang tidak lahir secara tegas dari hukum Islam.

Mengapa kita berbicara begini, seperti saya ini bias kepada Islam, ataupun seolah-olah saya ini anti Islam.

Sabar pak kiyai dan para pondokius. Dan sabar juga para orang-orang awam.

Saya beriman bahawa kalau Islam itu berupa agama Ilmu, pasti seluruh uumat ini punya minda yang berilmu. Apabila ada sahaja manusia yang di kaki bukit mengucapkan syahadah, tak lama kemudian dia sudah boleh dikenali sebagai manusia yang punya sedikit pengetahuan ketimbang sebelum dia bersyahadah. Tetapi kalau yang mengucapkan syahadah itu masih bodoh-bodohan, bukan sahaja di Rompin tetapi di seluruh Malaysia, malah menjangkau seluruh dunia, apakah tegar kita mahu katakana kepad Nasrani dan Yahudi, malah kepada Hindu dan Budha bahawa ISLAM AGAMA PENCERAHAN DAN KESARJANAAN?

Sangat memalukan kerna mereka itu lebih bijak dan alim berbanding kita yang suka melaung-laung peri pentinnya ilmu. Lalu seperti agama merekalah agama ilmu pengetahuan gamaknya.

Tetapi mungkin akan ada dari kita berkata, “lihat disana kan masih ada tokoh-tokoh ilmuan islam seperti Ismail al Faruqi dalam bidang ilmu kemanusiaan, dan beberapa tokoh sains lain”. Namun kita harus beriman bahawa yang lahir benar-benar atas kerangka Islam mungkin hanyalah al Faruqi dan yang lain-lain itu tumbuh besar atas pendidikan Nasrani juga. Lantas apakah mereka yang lahir dari acuan pendidikan Nasrani bisa kita banggakan sebagai “hasil semangat Keislaman yang tulen”?

Sedarlah tuan-tuan, bahawa mereka itu bukan para kiyai atau para pondokius. Mereka adalah umat Islam biasa, malah mungkin daripada mereka itu tidak tahu langsung ilmu ushul fiqh atau mustalah hadith. Langsung tak mengerti!

Justeru kalau mau mengukur ISLAM AGAMA ILMU, harus bermula dengan manusia yang menyampaikan ilmu itu, atau bias kita panggil sebagai kaum pewaris nabi. Kerna mereka inilah yang benar-benar memelihara ajaran islam dan menggambarkan Islam pada mata dunia. Lagipun umat selain mereka selalu berbuat silap dan malas untuk bertaubat. Kalau mereka sahaja tidak menggambarkan kesarjanaan, maka sudah pasti selain mereka amatlah tidak punya semangat sarjana. Bagaimana Islam bisa dikatakan Agama Ilmu walhal para penda’wah dan para alimnya sendiri tidak berilmu? Justeru untuk mengukur tahap kebenaran tajuk ini, kita harus meneliti kepada pembawa ajaran Islam itu sendiri – mahu atau tidak mahu; harus menilai disiplin ilmu mereka.

Lalu apabila kita meninjau para masyaikh dan para ustaz ini, nyata mereka tak punya kesarjanan yang utuh. Kalau masyaikh itu memang dia banyak hapalan, banyak berfatwa, banyak berucap dan berbicara, tapi apakah mereka itu berbicara dengan sumber asli dari Nabi? Tidak.

Sedangkan para ustaznya pula tidak mengerti sumber agama. Mereka tidak pernah ambil peduli epistimologi Islam; dari mana setiap hokum itu dibina. Yang mereka tahu hanyalah mengambil bicara para masyaikh tadi dan terus beriman bahawa kalam tersebut berupa firman dari Tuhan yang turun dari kolong langit ketujuh!

Ini realita, saya tidak berbicara keterlaluan ataupun berlebihan.

Kalau tidak percaya, tuan-tuan boleh membuat penelitian dan menunjau alam berbicaran para mufti kita, atau menghadiri majlis mereka. Kalau tidak mampu, cukuplah kita menghadiri majlis para ustaz-ustaz kita. Kemudian tanyakn sumber percakapan mereka dan bentangkan perselisihan antara 2 pandangan dan minta kepada mereka untuk mengukuhkan pandangan yang berbentutan itu berserta hujjah-hujjah yang bisa melegakan kalbu kita.

Pasti mereka bersilat lidah dan mula menggunakan lojika dalam menjawabnya, padahal sebelum itu mereka beriman bahawa Islam bukanlah bersumber dari “kepala otak” tetapi bersumber dari Al Kitab dan As Sunnah!

Untuk melihat betapa kesarjanaan itu tak hinggap di dalam minda para mufti kita dan para ustaz kita, cukup kita menilai 2 kasus, 1 bersifal lokal dan satu lagi bersifat interlokal.

 

Pertama kita akan menilai golongan Wahhabi dan Ahbash.

Seluruh para ulama muktabar dari Al Azhar dan para ulama lain yang diterima kesaksiannya seperti Tokoh-tokoh Al Azhar tidak pernah menyesatkan Wahhabi, kalau ada pun mereka sekadar mengatakn wahhabi ini terlalu keras dalam berijtihad. Yang mengatakan is sesat hanyalah golongan Asyairah Jahmiyah seperti GF Haddad, Abdul Hadi Palazi, Kisham Kabbani dan Nazim Qubrusi, Al Kautsari, Hasan As Saqaf dan kawan-kawan seperti Ahmad Al Ghumari, dan juga Alawi al Maliki. Yang mereka ini dikenali sebagai penentang Wahhabi zaman berzaman.

Tetapi para pembesaar Al Azhar yang merupakan sumber ilmu pengajaran golongan Asya’irah menerima Wahhabi dan mengiktiraf para ulam Wahhabi seperti Bin Baz, Uthaimin dan Albani.

Kemudian kita meneruskan kepada hujjah para pembantah Wahhabi berkenaan dengan aqidah Wahhabi yang dikatakan mereka sebagai mujassimah dan sesat itu. Mereka bawakan sejumlah dalil dan logika, tetapi kemudian wahhabi membentangkan sekian kitab para Imam silam seperti Ibn Khuzaimah, Ibn Abi Hatim, Sufyan At Tsauri, Al Humaidi, Al Barbahari, malah kitab-kitab Imam Abu Hasan Asya’ari sendiri. Kemudian Wahhabi bawakan kalam Al Quran dan dikokohkan maknanya dengan sejumlah hadith yang jelas dan gamblang.

Namum berdebatan berhenti di situ. Satu pihak beriman dengan kalam filsafat dan huraian-huraian umum dan satu pihaka beriman dengan hadith-hadith yang khusus berserta para atsar dan nukilan para imam mu’tabar sebelum berpecahan mazhab berlaku. Sehingga kini kedua kelompok ini berhenti pada titik tadi.

Namum para mufti dan para ustaz kita menghukum Wahhabi sebagi sesat dan menyesatkan, malah ad yang menghukum mereka ini Kafir, padahal Rektor Al Azhar yang berilmu 1000 kali dari mereka menerima keberadan Wahhabi dan mengiktiraf kesarjanaan wahhabi!

Sungguh pelik. Mereka beriman hanyalah seputar fatawa dari para mufti kecil dan ustaz lokal, yang mereka ini tak dikenali oleh manusia di Zimbabwe dan Somalia. Malah Orang-orang di Kaherah pun tak pernah terdengar nama mereka-mereka ini. Sungguh lucu cara pikir para mufti dan para ustaz kita.

Kemudian ketika datang gerombolan Ahbash memasuki Negara kita, kita sedarkan masyarakat bahawa sudah datang satu kaum yang boleh membinasakan Negara malh menjahanamkan umat kita.

Kita bawakan fatwa dari Al Azhar, kita kemukakan fatwa dati komiti ulama antarbangsa, kita bawakan fatwa individu seperti Syeikh Ramadhan Al Buti, Syeikh Wahbah Zuhaili dan beberapa masyaikh lagi yang mereka ini dikenali disetiap corok dunia. Kita bawakan hujjah-hujjah berupa nukilan dari kitab-kitab mereka yang berfatwa ganjil-ganjilan dan menyesatkan.

Kita katakana bahawa telah banyak ulama yang dikafirkan oleh mereka termasuklah Ad Dzahabi dan Ramadhan Al Buthi!

Tidak cukup itu kita buktikan bahawa mereka ini diburu dan diwaspadai oleh setiap Negara Teluk kerna mengancam keselamatan negara.

Tetapi amat malang bagi para mufti dan para ustaz kita, mereka tidak mau mendengar dan melihatnya. Mereka seperti tidak kenal siapa itu Ramadhan Al Buti, mereka seperti tidak pernah memegang kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili. Yang mereka paki dan beriman kalimatnya hanyalah para pemberi fatwa yang seluruh dunia tidak mengenali, malah mungkin orang-orang di Lombok pun tak tahu kewujudan mereka ini! Nah, itu hanyalah manusia di pulau seberangan.

Ini adalah contoh kita menilai kesarjanan umat kita, ketika mereka berhadapan dengan 2 golongan yang mengkehendaki mereka membuat pengkajian mendalam. Tapi nampakanya mereka tiada disiplin pengkajian malah mereka sendiri tiada pengetahuan epistimologi Islam itu sendiri. Justeru bagaimana mereka bias kita panggil kaum yang bijaksana, dan layak kah mereka duduk dikursi Pemberi Fatwa?

Yang layaknya mereka ini hanyalh duduk dimeja, mengajarkan fiqh yang sudah dihuraikan oleh Syeikh Wahbah Zuhaili dan tidak ikut campur dalam hal-hal yang diluar batas pemikiran dan pengetahuan mereka.

 

Keduanya ialah perbincangan tentang Aqidah Ahlus Sunnah, apakah yang diimani oleh para sahabat persis sama seperti kita atau tidak?

Ketika dibacakan ayat “Tangan Tuhan diatas tangan-tangan mereka”, maka ada sejumlah para ulama yang mngatakan bahawa tangan itu berupa kiasan kepada kekuasaan. Dan sekelompok kecil mengatakan bahawa Tuhan itu memang punya “Tangan” namum tanga Nya tidaklah sama dengan kita dan kita tidak mengetahuinya.

Lalu kedua kelompok membentangkan hujjah;

Kelompok pertama membawakan hujjah alquran berupa ayat umum mengatakan bahawa Allah tidak sama dengan manusia dan makhluk lain. Justeru Allah kalau dikatakan punya tangan maknanya kita sudah menyamakan Allah dengan manusia, dan kita telah jatuh kekubangan mujassimah – manusia yang menjisimkan Allah.

Inilah hujjah mereka.

Kelompok yang sedikit itu lalu membawakan hujjah, ada hadith yang mengatakan bahawa hati hambanya diantara 2 jari jemari Allah, apakh maknanya? Dan ada hadith yang mengatakan bahawa Allah punya 2 tangan kanan, lalu apa maknanya kalau mengikut kaedah penta’wilan kalian?

Keduanya kedapatan sekian banyak hadith nabi yang mencerikatan tengan hal ini dan semuanya berstatus shahih mengikut para Imam Hadith termasuklah Bukhari dan Muslim.

Ketiganya ialah para sahabat telah mengemukakan atsar yang menjelaskan hal ini, serta atsar tersebuh juga shahih.

Keempat apabila kita melihat kitab-kitab para ulama seperti Imam As Syafie, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga menyokong pandangan kita, malah para imam yang lain telah memberi penjelasan dalam kitab-kitab aqidah mereka termasuklah Kitab Al Luma, kitab Al Ibanah dan kitab Maqalat oleh Imam Abu Hasan Asya’ari. Justeru mengapa kami ditentang dan disesatkan, walhal kamilah yang sepatuitnya menentang dan menyesatkan kalian yang menta’wil.

Tetapi mereka mengatakan bahawa setiap hadith dan atsar tadi martabatnya syaz, dan tidak shahih, malah ia dhaif! Ini satu hal yang cukup pelik kerna yang menshahihkannya adalah para Imam Ahli Hadith yang mereka sendiri membaca dan mengiktifarnya! Ia seperti seorang murid darjah 2 membantah mahaguru Universitas!

Kemudian mereka bersikap lebih lucu dengan mengatakan bahawa kitab-kitab tersebut telah direnovasi oleh kelompok yang menerima tangan sebagai “tangan” tadi dan telah mengubah sekian banyak kitab termasuklah hadith dalam Shohihain!

Dan akhirnya mereka melepaskan peluru terakhir iaitu dengan berbicara bahawa kitab-kitab hadith dan penjelasan tentang pandangan mereka telah karam ketika Tartar menyerbu Baghdad dengan menenggelamkan ribuan kitab dalam sungai Furats.

Inilah cara mereka berfikir dan beriman! Sungguh lucu. Apakah disini kedapatan unsur-unsur kesarjanan? Kalian boleh menjawabnya dengan kuat ataupun didalam hati.

 

 

Kemudian dalam kasus amalan fiqh pula, ketika mereka melakukan pertambahan dalam ibadah khusus dan umum, lalu kita meminta mereka memberikan hujjah akan bolehnya untuk melakukan hal demikian dapadal Imam Syafi’e sendiri mengatakan barangsiapa yang menganggap baik terhadap sesuatu penambahan, maka dia telah berbuat satu syariat, dan barang siapa yang telah berbuat satu syariat maka dia telah kufur!

Kemudian kita bawakan sejumlah hadith tentang ancaman kepada para penambah tatacara ibadat dan kemudian kita bawakan contoh-contoh khusus dalam kes ini yang berlaku pada zaman Rasul dan sahabat tentang penegahan dan penentangan terhadap perlakuan penambahan ini.

Langsung kita bawakan kitab-kitab dari imam mu’tabr termasuklah Imam Syafi’e dan Imam Nawawi dan Ibn Katsir yang melarang sebarang penambahan dalam tatakrama ibadah padahal imam-imam ini merupakan Imam mazhab mereka.

Namum seperti kasus aqidah juga, mereka hanyalah berpusar-pusar dengan logika dan hujjah yang terbit dari ayat-ayat bersifat umum. Sebaliknya mereka menghunuskan ancaman dan cercaan kepada kaum yang berpegang teguh kepada As Sunnah dan mengikuti panduan Imam Syafi’e sendiri.

Inilah contoh kesarjanan para ilmuan kita. Justeru apakah ada lagi kebesaran untuk kita mengklaim bahawa Islam agam Ilmu padahal para mufti dan para ustaz kita tidak menggambarkan sedikitpun kebijaksanan dan tidak punya disiplin pengkajian dan tidaklah berlapang dada dalam menerima hujjah dan basirah!

 

 

* para mufti yang saya maksudkan bukanlah Jawatan Mufti di negeri-negeri dalam Malaysia, tetapi ia adalah nama kepada setiap orang yang bisa memberikan pandangan dalam agama.

MONEYpulasi

Oktober 15, 2008

Ini satu rahasia besar

Orang lain tiada yang tahu melainkan kami-kamilah juga. Tetapi selalunya rahasia besar pasti akan dihembus keluar dari karungnya oleh orang dalam.

Ini rahasia besar

Saya rasa amat berat untuk menceritakan kepada saudara semua tapi kerna memikirkan bahawa durjana yang menimpa kalian semua ini pasti menyinggung sanak saudara saya, teman-teman saya malah tetangga saya, maka saya harus tekad untuk berkata benar dan menceritakan hal konspirasi besar ini.

Moga pendedahan ini akan meringankan kerosakan yang pernah saya bikin sejak lapan tahun dahulu.

Benar, ini rahasia besar. Dan benar bahawa saya terlibat dalam menjalankan makar itu bersama rakan-rakan. Kami sebenarnya telah merencana gerakan ini sejak sekian lama. Malah berjaya menyusupkan paham ini kepada Al Azhar!

Lalu sejak ratusan tahun. malah kalau dikatakan sudah 1000 tahun rencana ini berjalan, pasti sudara semua akan tercengan dan menuduh saya berdusta. Tapi itulah hakikatnya. Rencana itu terus mengikut aturannya, hingga kini. mungkin akan datang juga. Tetapi entah masa mendatang tiada siapa yang tahu, tambahan pula saya telah membuat pendedahan ini.

Begini ceritanya, bahawa saya dahulu seperti kalian juga: apa yang saya paham itulah yang kalian paham. Dan itu juga yang apa ibu dan ayah saya paham. Malah seluruh kerabatnya yang menjadi Pembesar agama di Banjarmasin dan Matapura, begitu juga dengan seluruh Madrasah keluarga saya di Parit Abas, Kuala Kurau.

Kemudian saya ditakdirkan oleh Tuhan untuk ketemu seorang yang mengajak saya kepada jebak ini. Mulanya saya hanyalah ingin mengkaji dan memikirkan fitnah yang menular. Tetapi akhirnya tanpa saya sedari saya telah terjatuh dalam kubangan mereka. Benar kata orang, bahawa kaum ini kalau dibiarkan berbicara pasti dibungkamnya manusia benar. Lalu jadilah kelihatan yang benar itu berupa batil. semuanya kerna kehebaran mereka dalam berbicara dan kegemaran mereka menciplak alasan.

Tanpa saya sadar saya tenggelam dan menjadi penegak mereka sekian lama. Bersama mereka saya merencana, berganding bahu dengan mereka dalam menyusupkan keraguan kepada masyarakat, dan tolong menolong bersama dalam membingungkan umat.

Akhirnya Allah datang membawa ayatnya, berupa nur yang menyuluh kelongsong gelita dalam jiwa ini. Menyedarkan saya bahawa mereka adalah kaum bobrok dan harus dilumatkan hingga sirna. Semuanya dengan utusan Allah – Syeikul Haditn, Al Imam, Al Alamah, Faqihil Ummah Syeikh Abdullah Al Harari. Malah gelar beliau kalau mau dihitung nescaya tidak cukup sebuah buku. Seperti Yang Agung, Yang Genius, Yang Hebat, Yang Berpengetahuan Tinggi. Cukuplah saya tulis sedikit dari sebuah daftar gelar sarjana yang beliau dapat.

Maka saya akan kisahkan kepada saudara semua bahawa antara kejahatan yang telah kaum itu laksanakan. Bahawa dengan kekayaan yang mereka perolehi dari emas hitam – minyak yang menghidupkan mesin -dan perjalanan manusia ke rumah Tuhan. Maka dengan kekayaan itulah mereka merusak dunia; guna untuk mengekalkan kekayaan mereka dan kekuasaan mereka di Najd! Bukan setakan itu, mereka sebenarnya seperti Yahudi, mau menghambakan manusia semuanya.

Lalu mereka wujudkan sandiwara untuk mengelabui mata kita semua. Mereka mencetak kadir-kadir mereka yang akan menyebarkan paham mereka ke seluruh dunia. Kemudian dalam masa yang sama mereka mengupah manusia duitan untuk menghentam mereka, bagi membuktikan bahawa mereka adalah Golongan yang Dijanjikan – sedikit dan ditentang seluruh manusia lain; seperti yang mereka pernah baca dari Hadith Rasulullah.

Maka mereka mengupah banyak para Ustaz dan para Syeikh untuk berpura-pura membantah mereka. Kalau tidak pun mereka sogokkan dengan sedikit kekayaan mereka agar terpengaruh dalam membantu mereka.

Ini bisa kita buktikan bahawa saat para pembesar mereka meninggal, maka para penopeng bertembolok besar yang gilakan harta ini akan memberi pujian ataupun lawatan. Ketika Bin Baz meninggal dunia, berjurut para Ulama Al Azhar memberi sanjungan dan pujian. Begitu juga apabila Albani dan Uthaimin meninggal dunia. Ketika itulah kelihatan “peribadi” para ulama dunia terhadap Wahhabi. Dan ketika itulah terserlah dan terbongkar bahawa para ulama dunia ini terutama Al Azhar adalah para ulama belian dan ulama yang mata duitan.

Terbaru ialah tembelang seorang tokoh Ulama Dunia dihidu oleh kita, iaitu Syeikh Wahbah Zuhaili; ketima mana dia memberi simpati kepada kaum itu. Maka sadarlah kita bahawa dia dan kawan-kawannya adalah ulama yang sudah dibeli dengan kekayaan, mungkin juga Wahabi telah tawarkan dia perempuan genit yang menggiurkan untuk melayani nafsu serakah beliau.

Kemudian tanpa kitas sadar; bahawa Ustaz Uthman El Muhammadi juga adalah manusia yang dibeli oleh Wahhabi agar memenuhi prinsip mereka “menjadi golongan yang asing dan ditentang oleh sekian banyak manusia”. Maka setelah Ustaz Uthman yang menggelapai ajaran SESAT TAL TUJUH difatwakan haram dan sesat, maka Wahhabi pun datanglah menyusun rencana. Maka Ditawarkan banyak hal kepada Uthman El Muhammadi dan dia pun bersetuju. Lalu menjadilah dia manusia yang paling lantang mengkafirkan Wahhabi.

Coba kita pikir dengan benar; kalau betul dia [Uthman] adalah manusia yang alim dan ikhlas dan tinggi ilmunya, bagaimana dia boleh menjadi manusia yang membuat ajaran mereka dan sesat [tal tujuh]. Kemudian bagaimana kisah Tal Tujuh itu tersus hilang dari ingatan kita, dan bagai mana seorang yang telah mengetuai ajaran sesat menudian menjadi seorang yang mengetuai ajaran benar? Dan Bagaimana dia menjadi tokoh Maal Hijrah baru-baru ini?

Semuanya adalah pertolongan Wahhabi dan keberkesanan rencana mereka!

Begitu juga dengan Zamihan dan gurunya Hasan As Saqaf, termasuk juga Abu Syafiq al Kazzab. Mereka semua ini adalah manusia yang telah dibeli oleh Wahhabi dalam mewujudkan “Golongan yang sedikit”. Kernn menurut Islam, antara ciri kebenaran golongan akhir zaman ialah golongan itu kelihatan asing seperti manusia melihat Islam pada zaman Nabi sebagai asing. Dan sudah pasti orang asing ini sedikit dan dimusuhi dan diumpat oleh seluruh manusia.

Begitu juga dengan segala kitab yang ada dimaktabah Islam; bahawa Wahhabi telah menukarnya, atau mengubahnya, atau melupuskan agar semua kitab yang lama-lama berusia ratusan tahun itu secocok dan sejalan dengan paham mereka. Maka ketika kita membuka kitab para ulama silam seperti kitab Syarhus Sunnah karya Barbahari, maka kita dapati Imam Barbahari beraqidah persis seperti Wahhabi, hingga kita berdesit: “Apakah Imam Barbahari juga Wahhabi?”. Begitu juga ketika kita menyelak Al Umm karya Imam Syafi’e, maka jantung kita berhenti seperti kita mau pengsan, tat kala melihat amalan yang kita lakukan saat ini bercanggah dengan apa yang tertuang dalam Al Umm, sehingga kita berujar: “Apakah Imam Syafi’e juga sudah dibeli dengan wanita genit oleh kaum Wahabi?”.

Begitu juga dengan Shahih Bukhari dan Muslim – hadith-hadith didalamnya semuanya telah ditukar dan dilakukan renovasi sehingga seluruh hadith menyokong paham Wahhabi!

Lalu kerana kejinya Wahhabi: membeli para ulama, menawarkan harta kekayaan, mengumpan dengan wanita montel, merubah kitab dan menghaupskan kitab yang membantah paham mereka, menyusun hadith maudhu’ dan berdusta atas nama agama – maka kita harus bertahi-hati dengan Wahhabi.

Saya sudah menjalankan kewajiban saya untuk menyedarkan manusia, malah hidup saya masih tak saya tahu pada hari mendatang; apakah saya akan selamat dari buruan Wahhabi kerna membocorkan gerak kerja mereka.

Sanoisme Dalam Pengamalan Sunni

Oktober 15, 2008
Kalulah seorang Syi’i itu mengimani hipokrasi sebagai agamanya, dan mereka itu akan berbangga andai bisa membohongi seorang Sunni. Maka rupanya seorang Sunni – pada tafsiran masyarakat sekarang ini terutamanya Zamihan Al Ghari dan Abu Syafiq Ahbashi serta mahaguru mereka Ustaz Uthman El Muhammadi pendiri ajaran Tal 7 yang dahulunya diwartakan sesat – juga mengimani secara bawah sadar satu bentuk “amalan”.

Ia bukanlah hipokrasi, yang suka berpura-pura (melainkan abu syafiq yang berbohong di hadapan saya tahun lepas secara terang-terang) tetapi sedikit ciri itu tercakup dalam amal mereka.

Saya tidak dapat pastikan apakah mereka mencedok taqiyah ini atau memang mereka tanpa sengaja mengambil sedikit unsur taqiyah? Apapun, natijahnya bahawa kaum Sunni [mengikut tafsiran mereka ber-3] sudah mengamalkan Sanoisme dalam menghadapi agama dan sebagai worldview mereka melihat perbezaan pandangan.

Lantas ada orang bertanyakan kepada saya; “Sanoisme itu apa?”.

Sano itu adalah bodoh, atau bisa dipanggil jahil murakab – kejahilan yang bertompok-tompok seperti tahi lembu. Sudahlah jahil malah dia sombong dan bangga dengan kejahilannya. Sano tidak berhenti di situ sahaja; seorang yang mengamalkan sanoisme itu apabila dia berhujjah maka dia sekadar membawakan khabar burung tanpa riwayat atau membuat tuduhan tanpa bukti, dan apabila dia disoal maka dia akan mengemukakan tuduhan baharu tanpa menjawab soalan yang diberikan kepadanya. Ketika dia kemukakan bukti, dia akan menyeleweng, atau dia akan mengambil sahaja apa-apa bukti tanpa melihat kesahihan buti tersebut.

Sanoisme ini sebenarnya lahir dari jiwa kacau yang merasakan kerdil apabila berhadapan dengan lawan yang punya pengetahuan jitu dan kaedah perbahasan ilmiah. Tetapi oleh kerana seorang pengamal sano ini adalah pemalas untuk mengkaji, dan tiada bahan rujukan serta bebal, maka dia terpaksa mengambil kaedah gerila – serang hendap dari dalam belukar kejahilan. Dia akan mengacukan pistol pendeknya dan membidik, lalu menyungkup kepalanya ke dalam semak samun setelah itu. Selang beberapa saat lagi, dia membidik semula dan terus menyungkur ke atas tanah dan bergolek-golek mencari semak. Inilah perilaku Sanoisme dalam amalan seorang Sunni [mengikut tafsiran mereka ber-3].

Walau bagaiman pun, kelihatannya ada sedikit beda antara seorang jahil dan seorang sanoisme. Jahil itu lambang kekurangan ilmu tetapi sano itu adalah lambang manusia yang cintakan kebatilan kerana dia memiliki kekurangan berganda dari seorang jahil. Orang jahil mungkin ikhlas mencari kebenaran tetapi pengetahuannya yang menghalang dia menggapai hakikat.

Tetapi seorang sanoisme, dia adalah bebal, kemudian dia tidak mahu mencari ilmu dan membuat pengkajian, lantas dia menebarkan berita palsu yang dia sendiri tak dapat pastikan, akhirnya dia akan membuat hukuman kepada lawan yang berselisih paham dengannya dengan sebuat frasa “kau sesat dan kafir”.
Dan ketika berdialog, dia tidak akan membaca hujjah lawan, atau dia tidak pernah langsung melihat hujjah lawan. Matanya dipejam, telinganya ditutup dan hatinya dibekukan. Yang dia tahu adalah hanyalah menghentam lawan dan dia imani bahawa dia tak tersesat langsung. Kalau dia Syia’, dia tidak peduli, kerna baginya seorang syiah harus menggkafirkan seorang sunni. Hujjag seorang sunnia? Arh… persetankan hujjahnya kerana sunni itu suka mengkafirkan dan menyesatkan manusia, malah sunni telah merobah al quran dan hadith! Seperti ini lah fe’el seorang mangsa sanoisme.

Baru-baru ini saya menghadiri program GABEM, wacana untuk memperkasakan ekonomi Melayu. Justeru kesempatan itu telah saya gunakan untuk melepaskan cetusan pemikiran tajdid – saya menyeru untuk kembali kepada Islam Tulen sebagai asas permuafakatan, dan menghapuskan ajaran-amalan yang menyeleweng terutamanya sufi. Kerna sufi itu mengajak manusia menjadi sami, kalau boleh mereka ini mau saja membawa tempurung dan berkaki ayam dalam berkelana meminta sedekah. Sufi adalah ide kemiskinan – fakir. Memang ada yang kaya, tetapi bila dilihat, yang punya kereta besar, banglo besar, itu hanya dimilik oleh guru mursyid tariqat tersebut. Sementara para murid itu tiada apa-apa, malah berkerja untuk sang guru.

Kalau tidak percaya bahawa Sufi mengajk kepada kemiskinan, kita boleh tanyakan kepada Tokoh Hijrah kita, Ustaz Uthman El Muhammadi; apakah dia dahulu membuang harta benda saat menjalani ajaran sesat tariqat Tal 7. Ini serita ketika dia sebagai penggerak ajaran sesat. Tapi sekarang harus ingat, dia tokoh Hijrah yang sudah tidak sesat, malah dialah lambang Ilmuan Islam yang Sunnia hari ini.

Lantas amargadon yang saya cipta itu membuat jengkel segelintir hati-hati manusia yang Islamis. Kerana orang Islamis ini senantiasa beriman bahawa “paham” mereka adalah paham yang mulya dan benar, sedang paham yang berbeda adalah sesat dan menyesatkan. Sehingga golongan Islamis ini disindir oleh seorang komposer lagu baru-baru ini: “Ini Ego orang agama. Kalau kita tegur ‘sanad yang ustaz guna tak betul’ pasti mereka tidak akan percaya”. Sedangkan mereka para agamawan itu langsung tak pernah meneliti setiap hadith yang dia tuturkan.

Setelah habis berwacana, maka datanglah seorang Tablighi untuk menda’wahi saya. Lalu dikemukakan soalan dan saya pun menjawabnya. Jarang seorang tablighi untuk berbual sebegitu, tetapi setelah diselidiki maka ketahuilah saya bahwa tablighi ini punya guru dari orang yang membenci Ahlul Hadith.

Saya tanyakan kepada tuan tabligh itu:

“Buku Wahabi apa yang abang baca? Buku yang menghentam wahabi apa pula yang abang baca?”

Dia tidak menjawab.

“Mana abang mengetaui semua ini?”

“Dari ustaz yang pernah mengaji di negeri Wahabi”.

“Jadi abang cuma mendengar khabar, tak membuat kajian?”

Diam

Saya tanyakan lagi:

“Bagaimana abang boleh menyatakan wahabi sesat dan kafirkan orang? Padahal abang tidak memiliki hujjah. Dalam agama, kita mesti punya dalil untuk setiap alasan, ini bukan kedai kopi yang semahunya berbicara”.

Lantas dia berkata: “Ilmiahnya Wahabi dan ilmian nya Sunni berbeza. Wahabi selalu selewengkan fakta”.

Terus saya teringan percakapan seorang kakak yang mengikuti pengajian pondok, yang berkerja di Saba Islamic Media, PNKS Shah Alam yang berkata bahawa Wahabi telah mengubah sekian banyak kitab, malah telah merubah kandungan kitab Shahih Bukhari dan Muslim!
 

Mungki ilmiah sunni itu adalah khabat burung, sedangkan ilmiah seorang wahabi itu adalah hujjah al quran, kemudian hadith yang sah, kemudian ijma sahabat, kemudian atsar, kemudian ungkapan para imam terkenal keilmuannya dan kebaikannya. Tetapi nampaknya ilmiah seperti ini tak diterima oleh tuan Tablighi ini.
Lalu saya katakan kepada abang Tablighi ini:

“Kalau saya katakan bahawa Tablighi yang abang ikuti ini sesat dan mengkafirkan orang. Lalu abang tanyakan saya bukti dan kitab apa yang saya kaji, namun saya cuma mengatakan ‘Ustaz saya bilang’ dan buku yang saya baca cuma yang menghentam tabligh, itu pun satu dua, maka apakah abang rasa saya telah berlaku adil dalam hal ini? Pasti tidak”.

Tapi dia terus berkata: “Wahabi memang suka menyesatkan orang dan kafirkan orang. Lihat fatwa ulama, ijma”.

Oleh kerana sepanjang perbahasan saya dengan tuan tabligh ini, tidak kedapatan sebarang hujjah yang ilmiah, malah sebutir buku pun dia tidak menyebutnya, maka saya pun menerangkan kaedah ilmiah kepadanya:

Kaedah ilmiah ini ibarat membuat tesis Degree, atau membuat buku yang ada notakaki. Harus setiap hujjah itu disertakan sumber nukilannya. Apa nama kitab, atau hadith apa, atau ulama mana yang berkata. Kemudian kita harus sadar, pendalilan itu bermula dengan Al Quran, kemudian As Sunnah, kemudian ijma’ sahabat, kemudian atsar sahabat dan tabi’in dan itba’ at tabi’in, kemudian barulah qaul para imam mu’tabar terdiri dari 4 imam dan kemudian imam-imam lain yang terbukti bahawa mereka ini aslam – selamat.

Saya berkata berdasarkan fakta, dimana pembaca boleh melihat segala sintom sanoisme ini ada menjangkiti para agamawan yang sangkeng menentang Wahabi. Mungkin boleh lawari bermacam blog yang anti wahabi dan yg pro wahabi. Kalian nilailah sendiri.

Namun di sana masih ada darjat yang lebih tinggi dari sanoisme, puncak yang paling agung dalam sano – iaitu penipuan. Hal ini terjadi bila kebodohan mereka terungkai dan mereka tiada lagi hujjah, maka “mereka terpaksa membidik peluru terakhir”, makanya peluru terakhir pun dilepaskan, iaitu sebuah penipuan.

Kepada orang yang tidak mengerti bahasa Arab, mereka akan terjemahkan mengikut kehendak mereka. Kemudian mereka potong petikan tertentu dan membuang petikan tertentu. Mereka juga berusaha menshahihkan hadith yang menyokong pendirian mereka, serta melemahkan habith yang shahih, termasuklah hadith dalam Bukhari dan Muslim.

Inilah yang saya katakan di awal tadi, satu persoalan iaitu apakah golongan agama yang mengaku Sunni ini punya kaitan dengan takiyah sang Syiah, kerana keduanya punya satu unsur sama iaitu melakukan penipuan terhadap fakta dan data.

Maka jelaslah kepada saya bahawa para agamawan ini, seperti katanya Roslan Aziz “Ego seorang Ustaz”, tetapi bagi saya, mereka adalah manusia yang dihinggapi penyakit sanoisme, sehingga akhirnya akan mejadi para badut yang bermain pistol-pistolan dalam semak, atau yang bermain belon-belonan saat kenduri kawin.