Posts Tagged ‘Kesarjanaan Islam’

Bernarkah Islam Agama Ilmu?

Oktober 27, 2008

 

 

Benarkah Islam itu agama Ilmu?

Atau ia hanya sebuah lolongan yang dibikin agar manusia bergerombolan menganut Islam?

Kalau benar, mengapa umat kita ini jahil-jahilan? Tidak ternampak sedikitpun akan kebijaksanaan kita dalam ilmu dunia. Malah umat kita ini bermalas-malas untuk berilmu. Lebih senang duduk diberanda dan mengumpat rakan taulan ataupun duduk di kedai kopi sambil naik haji, atau berkumpulan ramai-ramai kemudian tertawa apa hal-hal yang entah apa-apa.

Dan apa makna “Ilmu” yang diseru itu? Pengetahuan seputar sendi-sendi agama, atau ilmu alam, atau ilmu kira atau ilmu apa? Mungkin yang dimaksudkan dengan Islam itu agama ilmu kerna ia mencakup seluruh pengetahuan yang ada dan pernah wujud?

Namun realita menunjukkan bahawa ai ibarat jauh panggang dari api!

Hendak katakana kita menguasai ilmu sains, jauh sekali. Yang ada dalam jajarn tokoh sains semuanya beragama Nasrani dan Yahudi. Mau mencari sebutir nama dalam ilmu matematik juga tidaklah terjumpa, yang ada seperti tadi, tokohnya semua dari Agama Nasrani dan Yahudi. Hummm mungkin boleh kita temui dalam ilmu sains manusia atau ilmu jiwa – minda a.k.a psikologi? Ini lagilah tiada! Yang maujud hanya dulu, sebelum agama Nasrani mencerah dan sebelum Tamaddun Arab – Parsi luluh runtuh.

Ibn Khaldun, Ibn Rush, dan banyak ibnu-ibnu yang lain hanya kita temui dalam coretan sirah yang sudah berhabuk. Tapi nampaknya sebarang ibnu yang baharu belum muncul walaupun sudah berzaman kejatuhan Tamadun Turki.

Apakah ini bermakna bahawa kesarjanan itu sebenarnya bukanlah lahir dari esensial Islam tetapi berupa dedalu yang higgap ditepi pohon Islam. Tumbuh kerna ada burung yang mendebungakannya dan ia subur kerna ada ruang untuk membesar. Lalu apabila tiada unggas yang mahu menyemaikannya dan kalau ada tetapi tiada tempat untuk ia membesar di sisi Islam, maka kesarjanaan itu pun mati dan tidak tumbuh-tumbuh lagi.

Atau kesarjanan itu hanyalah berlaku bila wujud interaksi kuat antar-budaya Islam dan Nasrani? Ini bermakna ia tiad kaitan dengan Islam tetapi lebih terkait dengan hubungan antara dua Negara, atau hubungan antar dua budaya, yang ia disifatkan buah dari hubungan social yang tidak lahir secara tegas dari hukum Islam.

Mengapa kita berbicara begini, seperti saya ini bias kepada Islam, ataupun seolah-olah saya ini anti Islam.

Sabar pak kiyai dan para pondokius. Dan sabar juga para orang-orang awam.

Saya beriman bahawa kalau Islam itu berupa agama Ilmu, pasti seluruh uumat ini punya minda yang berilmu. Apabila ada sahaja manusia yang di kaki bukit mengucapkan syahadah, tak lama kemudian dia sudah boleh dikenali sebagai manusia yang punya sedikit pengetahuan ketimbang sebelum dia bersyahadah. Tetapi kalau yang mengucapkan syahadah itu masih bodoh-bodohan, bukan sahaja di Rompin tetapi di seluruh Malaysia, malah menjangkau seluruh dunia, apakah tegar kita mahu katakana kepad Nasrani dan Yahudi, malah kepada Hindu dan Budha bahawa ISLAM AGAMA PENCERAHAN DAN KESARJANAAN?

Sangat memalukan kerna mereka itu lebih bijak dan alim berbanding kita yang suka melaung-laung peri pentinnya ilmu. Lalu seperti agama merekalah agama ilmu pengetahuan gamaknya.

Tetapi mungkin akan ada dari kita berkata, “lihat disana kan masih ada tokoh-tokoh ilmuan islam seperti Ismail al Faruqi dalam bidang ilmu kemanusiaan, dan beberapa tokoh sains lain”. Namun kita harus beriman bahawa yang lahir benar-benar atas kerangka Islam mungkin hanyalah al Faruqi dan yang lain-lain itu tumbuh besar atas pendidikan Nasrani juga. Lantas apakah mereka yang lahir dari acuan pendidikan Nasrani bisa kita banggakan sebagai “hasil semangat Keislaman yang tulen”?

Sedarlah tuan-tuan, bahawa mereka itu bukan para kiyai atau para pondokius. Mereka adalah umat Islam biasa, malah mungkin daripada mereka itu tidak tahu langsung ilmu ushul fiqh atau mustalah hadith. Langsung tak mengerti!

Justeru kalau mau mengukur ISLAM AGAMA ILMU, harus bermula dengan manusia yang menyampaikan ilmu itu, atau bias kita panggil sebagai kaum pewaris nabi. Kerna mereka inilah yang benar-benar memelihara ajaran islam dan menggambarkan Islam pada mata dunia. Lagipun umat selain mereka selalu berbuat silap dan malas untuk bertaubat. Kalau mereka sahaja tidak menggambarkan kesarjanaan, maka sudah pasti selain mereka amatlah tidak punya semangat sarjana. Bagaimana Islam bisa dikatakan Agama Ilmu walhal para penda’wah dan para alimnya sendiri tidak berilmu? Justeru untuk mengukur tahap kebenaran tajuk ini, kita harus meneliti kepada pembawa ajaran Islam itu sendiri – mahu atau tidak mahu; harus menilai disiplin ilmu mereka.

Lalu apabila kita meninjau para masyaikh dan para ustaz ini, nyata mereka tak punya kesarjanan yang utuh. Kalau masyaikh itu memang dia banyak hapalan, banyak berfatwa, banyak berucap dan berbicara, tapi apakah mereka itu berbicara dengan sumber asli dari Nabi? Tidak.

Sedangkan para ustaznya pula tidak mengerti sumber agama. Mereka tidak pernah ambil peduli epistimologi Islam; dari mana setiap hokum itu dibina. Yang mereka tahu hanyalah mengambil bicara para masyaikh tadi dan terus beriman bahawa kalam tersebut berupa firman dari Tuhan yang turun dari kolong langit ketujuh!

Ini realita, saya tidak berbicara keterlaluan ataupun berlebihan.

Kalau tidak percaya, tuan-tuan boleh membuat penelitian dan menunjau alam berbicaran para mufti kita, atau menghadiri majlis mereka. Kalau tidak mampu, cukuplah kita menghadiri majlis para ustaz-ustaz kita. Kemudian tanyakn sumber percakapan mereka dan bentangkan perselisihan antara 2 pandangan dan minta kepada mereka untuk mengukuhkan pandangan yang berbentutan itu berserta hujjah-hujjah yang bisa melegakan kalbu kita.

Pasti mereka bersilat lidah dan mula menggunakan lojika dalam menjawabnya, padahal sebelum itu mereka beriman bahawa Islam bukanlah bersumber dari “kepala otak” tetapi bersumber dari Al Kitab dan As Sunnah!

Untuk melihat betapa kesarjanaan itu tak hinggap di dalam minda para mufti kita dan para ustaz kita, cukup kita menilai 2 kasus, 1 bersifal lokal dan satu lagi bersifat interlokal.

 

Pertama kita akan menilai golongan Wahhabi dan Ahbash.

Seluruh para ulama muktabar dari Al Azhar dan para ulama lain yang diterima kesaksiannya seperti Tokoh-tokoh Al Azhar tidak pernah menyesatkan Wahhabi, kalau ada pun mereka sekadar mengatakn wahhabi ini terlalu keras dalam berijtihad. Yang mengatakan is sesat hanyalah golongan Asyairah Jahmiyah seperti GF Haddad, Abdul Hadi Palazi, Kisham Kabbani dan Nazim Qubrusi, Al Kautsari, Hasan As Saqaf dan kawan-kawan seperti Ahmad Al Ghumari, dan juga Alawi al Maliki. Yang mereka ini dikenali sebagai penentang Wahhabi zaman berzaman.

Tetapi para pembesaar Al Azhar yang merupakan sumber ilmu pengajaran golongan Asya’irah menerima Wahhabi dan mengiktiraf para ulam Wahhabi seperti Bin Baz, Uthaimin dan Albani.

Kemudian kita meneruskan kepada hujjah para pembantah Wahhabi berkenaan dengan aqidah Wahhabi yang dikatakan mereka sebagai mujassimah dan sesat itu. Mereka bawakan sejumlah dalil dan logika, tetapi kemudian wahhabi membentangkan sekian kitab para Imam silam seperti Ibn Khuzaimah, Ibn Abi Hatim, Sufyan At Tsauri, Al Humaidi, Al Barbahari, malah kitab-kitab Imam Abu Hasan Asya’ari sendiri. Kemudian Wahhabi bawakan kalam Al Quran dan dikokohkan maknanya dengan sejumlah hadith yang jelas dan gamblang.

Namum berdebatan berhenti di situ. Satu pihak beriman dengan kalam filsafat dan huraian-huraian umum dan satu pihaka beriman dengan hadith-hadith yang khusus berserta para atsar dan nukilan para imam mu’tabar sebelum berpecahan mazhab berlaku. Sehingga kini kedua kelompok ini berhenti pada titik tadi.

Namum para mufti dan para ustaz kita menghukum Wahhabi sebagi sesat dan menyesatkan, malah ad yang menghukum mereka ini Kafir, padahal Rektor Al Azhar yang berilmu 1000 kali dari mereka menerima keberadan Wahhabi dan mengiktiraf kesarjanaan wahhabi!

Sungguh pelik. Mereka beriman hanyalah seputar fatawa dari para mufti kecil dan ustaz lokal, yang mereka ini tak dikenali oleh manusia di Zimbabwe dan Somalia. Malah Orang-orang di Kaherah pun tak pernah terdengar nama mereka-mereka ini. Sungguh lucu cara pikir para mufti dan para ustaz kita.

Kemudian ketika datang gerombolan Ahbash memasuki Negara kita, kita sedarkan masyarakat bahawa sudah datang satu kaum yang boleh membinasakan Negara malh menjahanamkan umat kita.

Kita bawakan fatwa dari Al Azhar, kita kemukakan fatwa dati komiti ulama antarbangsa, kita bawakan fatwa individu seperti Syeikh Ramadhan Al Buti, Syeikh Wahbah Zuhaili dan beberapa masyaikh lagi yang mereka ini dikenali disetiap corok dunia. Kita bawakan hujjah-hujjah berupa nukilan dari kitab-kitab mereka yang berfatwa ganjil-ganjilan dan menyesatkan.

Kita katakana bahawa telah banyak ulama yang dikafirkan oleh mereka termasuklah Ad Dzahabi dan Ramadhan Al Buthi!

Tidak cukup itu kita buktikan bahawa mereka ini diburu dan diwaspadai oleh setiap Negara Teluk kerna mengancam keselamatan negara.

Tetapi amat malang bagi para mufti dan para ustaz kita, mereka tidak mau mendengar dan melihatnya. Mereka seperti tidak kenal siapa itu Ramadhan Al Buti, mereka seperti tidak pernah memegang kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili. Yang mereka paki dan beriman kalimatnya hanyalah para pemberi fatwa yang seluruh dunia tidak mengenali, malah mungkin orang-orang di Lombok pun tak tahu kewujudan mereka ini! Nah, itu hanyalah manusia di pulau seberangan.

Ini adalah contoh kita menilai kesarjanan umat kita, ketika mereka berhadapan dengan 2 golongan yang mengkehendaki mereka membuat pengkajian mendalam. Tapi nampakanya mereka tiada disiplin pengkajian malah mereka sendiri tiada pengetahuan epistimologi Islam itu sendiri. Justeru bagaimana mereka bias kita panggil kaum yang bijaksana, dan layak kah mereka duduk dikursi Pemberi Fatwa?

Yang layaknya mereka ini hanyalh duduk dimeja, mengajarkan fiqh yang sudah dihuraikan oleh Syeikh Wahbah Zuhaili dan tidak ikut campur dalam hal-hal yang diluar batas pemikiran dan pengetahuan mereka.

 

Keduanya ialah perbincangan tentang Aqidah Ahlus Sunnah, apakah yang diimani oleh para sahabat persis sama seperti kita atau tidak?

Ketika dibacakan ayat “Tangan Tuhan diatas tangan-tangan mereka”, maka ada sejumlah para ulama yang mngatakan bahawa tangan itu berupa kiasan kepada kekuasaan. Dan sekelompok kecil mengatakan bahawa Tuhan itu memang punya “Tangan” namum tanga Nya tidaklah sama dengan kita dan kita tidak mengetahuinya.

Lalu kedua kelompok membentangkan hujjah;

Kelompok pertama membawakan hujjah alquran berupa ayat umum mengatakan bahawa Allah tidak sama dengan manusia dan makhluk lain. Justeru Allah kalau dikatakan punya tangan maknanya kita sudah menyamakan Allah dengan manusia, dan kita telah jatuh kekubangan mujassimah – manusia yang menjisimkan Allah.

Inilah hujjah mereka.

Kelompok yang sedikit itu lalu membawakan hujjah, ada hadith yang mengatakan bahawa hati hambanya diantara 2 jari jemari Allah, apakh maknanya? Dan ada hadith yang mengatakan bahawa Allah punya 2 tangan kanan, lalu apa maknanya kalau mengikut kaedah penta’wilan kalian?

Keduanya kedapatan sekian banyak hadith nabi yang mencerikatan tengan hal ini dan semuanya berstatus shahih mengikut para Imam Hadith termasuklah Bukhari dan Muslim.

Ketiganya ialah para sahabat telah mengemukakan atsar yang menjelaskan hal ini, serta atsar tersebuh juga shahih.

Keempat apabila kita melihat kitab-kitab para ulama seperti Imam As Syafie, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga menyokong pandangan kita, malah para imam yang lain telah memberi penjelasan dalam kitab-kitab aqidah mereka termasuklah Kitab Al Luma, kitab Al Ibanah dan kitab Maqalat oleh Imam Abu Hasan Asya’ari. Justeru mengapa kami ditentang dan disesatkan, walhal kamilah yang sepatuitnya menentang dan menyesatkan kalian yang menta’wil.

Tetapi mereka mengatakan bahawa setiap hadith dan atsar tadi martabatnya syaz, dan tidak shahih, malah ia dhaif! Ini satu hal yang cukup pelik kerna yang menshahihkannya adalah para Imam Ahli Hadith yang mereka sendiri membaca dan mengiktifarnya! Ia seperti seorang murid darjah 2 membantah mahaguru Universitas!

Kemudian mereka bersikap lebih lucu dengan mengatakan bahawa kitab-kitab tersebut telah direnovasi oleh kelompok yang menerima tangan sebagai “tangan” tadi dan telah mengubah sekian banyak kitab termasuklah hadith dalam Shohihain!

Dan akhirnya mereka melepaskan peluru terakhir iaitu dengan berbicara bahawa kitab-kitab hadith dan penjelasan tentang pandangan mereka telah karam ketika Tartar menyerbu Baghdad dengan menenggelamkan ribuan kitab dalam sungai Furats.

Inilah cara mereka berfikir dan beriman! Sungguh lucu. Apakah disini kedapatan unsur-unsur kesarjanan? Kalian boleh menjawabnya dengan kuat ataupun didalam hati.

 

 

Kemudian dalam kasus amalan fiqh pula, ketika mereka melakukan pertambahan dalam ibadah khusus dan umum, lalu kita meminta mereka memberikan hujjah akan bolehnya untuk melakukan hal demikian dapadal Imam Syafi’e sendiri mengatakan barangsiapa yang menganggap baik terhadap sesuatu penambahan, maka dia telah berbuat satu syariat, dan barang siapa yang telah berbuat satu syariat maka dia telah kufur!

Kemudian kita bawakan sejumlah hadith tentang ancaman kepada para penambah tatacara ibadat dan kemudian kita bawakan contoh-contoh khusus dalam kes ini yang berlaku pada zaman Rasul dan sahabat tentang penegahan dan penentangan terhadap perlakuan penambahan ini.

Langsung kita bawakan kitab-kitab dari imam mu’tabr termasuklah Imam Syafi’e dan Imam Nawawi dan Ibn Katsir yang melarang sebarang penambahan dalam tatakrama ibadah padahal imam-imam ini merupakan Imam mazhab mereka.

Namum seperti kasus aqidah juga, mereka hanyalah berpusar-pusar dengan logika dan hujjah yang terbit dari ayat-ayat bersifat umum. Sebaliknya mereka menghunuskan ancaman dan cercaan kepada kaum yang berpegang teguh kepada As Sunnah dan mengikuti panduan Imam Syafi’e sendiri.

Inilah contoh kesarjanan para ilmuan kita. Justeru apakah ada lagi kebesaran untuk kita mengklaim bahawa Islam agam Ilmu padahal para mufti dan para ustaz kita tidak menggambarkan sedikitpun kebijaksanan dan tidak punya disiplin pengkajian dan tidaklah berlapang dada dalam menerima hujjah dan basirah!

 

 

* para mufti yang saya maksudkan bukanlah Jawatan Mufti di negeri-negeri dalam Malaysia, tetapi ia adalah nama kepada setiap orang yang bisa memberikan pandangan dalam agama.