Posts Tagged ‘Rasional’

Otak Melawan Tuhan

Oktober 13, 2008

 

menariknya ialah ada manusia yang meletakkan AKAL sebagai pengukur kebaikan dan kebenaran.

mereka ambil dari ahli filsafat yunani, antaranya yang mengatakan bahawa akal yang menunjuki kebenaran. lalu paham ini menyerap kedalam umat saat dibukakan khazanah larangan bagi bangsa salibi ketika kaum muslim memerdekakan negara barat [mungkin pulau syisilis]. mereka sendiri mengharamkan kepada umat mereka ilmu tersebut tetapi umat kita dengan berani memterjemahkannya [atas yakin bahawa aqidah islam masih mampu memjadi benteng] tapi natijahnya ialah kejadian itu membidani Kaum Mu’tazili.

justeru, kaum Mutazilah mengatakan bahawa AQAL mampu membimbing manusia untuk melihat kebenaran. malah aqal lah timbangan utama, kemudian barulah aql quran dan as sunnah.

apakah kita sadari, bahawa aqal yang lahir dari otak adalah organ, sama seperti pernafasan lahir dari gabungan organ seperti peparu dan trakea, penglihatan lahir dari mata dan otak. maka apabila dinamakannya sebagai organ, pasti ia punya kapasiti dan kapabiliti. mata tak mampu mencerap jarak yang terlalu jauh, telinya tak mampu menangkat kalimat yang terlalu perlahan, maka otak tak mampu memikirkan akan kebaikan sendirian.

kemudiannya mata akan mengalami kemunduran sejalan dengan peningkatan usia pemiliknya. dia akan menjadi rabun, penglihatan nya yang dahulu jelas sekarang menjadi kabur. malah mata juga mungkin disabotaj oleh penyakit seperti katarak. maka begitulah juga otak yang melahirkan aqal. dia akan mundur ditimpa penyakit pikun, malah dia juga sering dihinggapi penyakit lupa, sama ada lupa yang serius atau yang ringat seperti terlupa membawa kunci rumah ketika keluar berjalan-jalan.

lalu apakah kepada sesuatu yang diciptakan, yang mempunyai had dalam menjalankan peranan serta yang akan mundur dan berpenyakit, kepada “benda” ini kita sandarkan kebaikan dan keagamaan kita? ini satu logik yang tidak logika.

kita menasihatkan kepada umat islam yang selalu menggunakan aqal dalam menilai agama supaya meninggalkan metoda tersebut kerana akal mereka sendiri masih tak mampu menilai kebaikan dan keburukan. apakah aqal mereka mampu membedakan antara biawak dhab dan komodo, yang mana satu boleh dimakan dan yang mana satu haram atau kedua2nya halal atau kedua2nya haram, tanpa merujuki hadith? pasti tidak.

lalu untuk menutupi kesalahan ini, mereka pengagung akal mengatakan bahawa kita harus mengikuti aqal selagi ianya tak bersalahan dengan al quran dan as sunnah. kalimat ini kelihatannya benar tetapi dimaksudkan dengan penuh muslihat. mereka menginginkan bahawa aqallah yang menunduki kedia khutub itu. seperti kata fakhrur razi; “ketika bertembung antara aqal dan naqal, maka aqal harus dimenangkan”. begitu juga yang diungkapkan dalam Kitab Jauhar at Tauhid dan Aqidatun Najin. ungkapan itu sekadar bersilat lidah, atau berhelah dalam bermadah.

kalau merujuk kepada slogan itu, akal tetap dibimbing oleh al quran dan as sunnah. kerana prasyarat diterimanya aqal apabila ia secocok dengan tuntunan al quran dan as sunnah. kalau aqal didapati berbenturan dengan al quran dan as sunah, mengikut kaedah mereka, aqal akan ditinggalkan kerana ia adalah aqal yang tidak benar.

malah otak yang kurang bermaklumat dan pengalaman, akan melahirkan aqal yang senteng. benarlah ada sesetengah orang berkata, bahawa kita ini manusia yang kurang cerdik. kerana membebankan sesuatu yang rapuh.

oleh itu, lemparkanlah tabiat untuk mengatakan sebegini; “bukankah ianya baik kalau dibikin seperti ini….”

kita adalah manusia islam yang allah bekali dengan dua petunjuk, iaitu kitab dan sunnah, yang keduanya tak luput dengan pergerakan usia, tak sangkut dengan penyakit dan tetap terjaga. kerana keduanya adalah dari allah. malah Al quran adalah kalimat allah, bukan makhluq, sedangkan aqal dan otak adalah makhluq.